6. junija 2018 smo na Zavodu za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj za zaključeno skupino udeležencev izpeljali enega izmed modulov programa Temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih mozaik kakovosti, in sicer modul 7 z naslovom Opredeljevanje in merjenje učinkov v izobraževanju odraslih.

Usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih smo izpeljali za učitelje in strokovne delavce treh organizacij iz jugovzhodne Slovenije, ki izobražujejo odrasle: ZIK Črnomelj, LU Kočevje ter Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Udeleženci so usvajali in poglabljali znanje za načrtno in sistematično delo pri spremljanju in vrednotenju učinkov svojega dela – izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti in projektov. V okviru usposabljanja so spoznali vpliv širšega družbenega konteksta in izobraževalnih politik na opredeljevanje ter merjenje učinkov v izobraževanju. Razmišljali so, zakaj je dobro, da se v procese spremljanja, presojanja in vrednotenja učinkov izobraževanja odraslih vključujejo vsi zaposleni in zunanji sodelavci, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji kakovosti. Pri delu v skupinah so udeleženci razmišljali o pravični obravnavi odraslega v izobraževanju kot pomembnem vidiku kakovosti.

Dr. Tanja Možina je udeležencem predstavila, kako opredeljujemo in merimo učinke v IO. Spoznali so tudi priporočila za opredeljevanje in merjenje učinkov v IO ter primerne metode in priporočila za pripravo instrumentarija za merjenje učinkov. V zadnjem delu usposabljanja smo udeležencem predstavili nekaj primerov dobre prakse v zvezi z merjenjem učinkov v programu osnovne šole za odrasle.

Usposabljanje je potekalo v okviru projekta ESS Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022.

ACS je v pomoč organizacijam pri spremljanju in presojanju rezultatov in učinkov IO v letu 2016 izdal priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov.

Avgusta načrtujemo izpeljavo še enega modula tega temeljnega programa, in sicer modula 1 Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle.

Petra Šmalcelj (petra.smalcelj@acs.si) in Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog