V Beli krajini smo Dneve slovenskih svetovalnih središč priredili v okviru tridnevnega 8. Regijskega festivala zaTE, ki je potekal v Novem mestu, Črnomlju, Kočevju in Trebnjem. Vodil ga je RIC Novo mesto v sodelovanju z ZRSZ, Območno službo Novo mesto, ZIK Črnomelj, LU Kočevje in CIK Trebnje.

V ZIK Črnomelj smo organizirali 9 delavnic, strokovno srečanje z delodajalci, spremljajoči dogodek o skrbi za zdravje, Info kotiček in stojnico znanja. Skupaj se je udeležilo delavnic in strokovnega dogodka 176 udeležencev, 74 obiskovalcev pa je bilo aktivnih na spremljajočem dogodku o gibanju. Sodelovale so različne ciljne skupine: srednješolci, zaposleni, brezposelni, udeleženci IO, upokojenci, priseljenci in pripadniki romske skupnosti. Vsebina delavnic je bila raznolika: veščine iskanja zaposlitve, VŽU, spoznavanje poklicev, skrb za zdravje, turizem, računalništvo in učne navade. Sodelovali smo s sedmimi organizacijami. S predstavniki ZRSZ OS Novo mesto smo priredili delavnico o pripravi na zaposlitveni razgovor. Podjetje Livar je dijakom programa oblikovalec kovin iz Srednje šole Črnomelj predstavilo možnosti zaposlovanja. Razvojno informacijski center Bela krajina in ZIK Črnomelj sta prikazala turistične produkte v Beli krajini in izobraževalni program turistični vodnik za področje Bele krajine. Dom starejših občanov Črnomelj je predstavil poklic prihodnosti – socialni  oskrbovalec na domu, ZIK Črnomelj pa možnosti izobraževanja za pridobitev NPK Socialni oskrbovalec na domu. Zelo aktivno se je v dogajanje vključil Center za krepitev zdravja Bela krajina, ki deluje pri Zdravstvenemu domu Črnomelj. Pripravil je delavnico Zdrav začetek dneva in preizkus hoje na 2 km. Večnamenski romski center Črnomelj je sodeloval pri izvedbi delavnice Varna raba interneta.

Prvi dan festivala je bil na programu strokovni dogodek z naslovom »Spremembe so izziv«. Udeleženci dogodka so se pogovarjali o tem, kako pri sodelavcih doseči občutek nujnosti spremembe, kako se različno soočamo z novostmi, kje in kdaj začeti z njimi ter kako doseči spremembo, ki se bo v organizaciji obdržala. Drugi del srečanja je bil namenjen predstavitvi izobraževalne ponudbe za zaposlene. Na strokovni dogodek so bili povabljeni delodajalci in vsi, ki se ukvarjajo z razvojem kadrov. 19 udeležencev prihaja iz 12 organizacij iz javnega sektorja in gospodarstva.

Letošnji Dnevi slovenskih svetovalnih središč so pokazali, kako pomembno je povezovanje v lokalnem okolju. S skupnimi aktivnostmi lahko vplivamo tako na ozaveščanje prebivalstva o pomenu VŽU kot razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc.

Mag. Irena Bohte (irena.bohte@zik-crnomelj.si), ZIK Črnomelj