S Pedagoško-andragoškimi dnevi 2019 so na Oddelku za pedagogiko in andragogiko FF UL proslavili stoletnico študija pedagogike na Slovenskem, ki sovpada tudi s 100. obletnico UL in FF UL. S slovesnostjo, ki je bila 29. marca v City hotelu v Ljubljani, so povezali strokovne skupnosti zaposlenih in upokojenih profesorjev, diplomantov, doktorandov, študentov, raziskovalcev ter strokovnih delavcev, ki delujejo na področju pedagogike in andragogike.

V uvodnem pozdravu je dr. Nives Ličen, predstojnica Oddelka za pedagogiko in andragogiko, med drugim poudarila, da smo pravzaprav privilegirani, da živimo na tej prelomnici in smo lahko priča temu častitljivemu jubileju. Praznujemo ga z zavedanjem, da moramo biti v prihodnje bolj povezujoči in vključujoči.

Navzoče sta nagovorila prorektorica UL, dr. Barbara Novak, in dekan FF UL, dr. Roman Kuhar.

Monumentalnost tega trenutka, trenutka, ki je večji od nas, je težko zajeti.

Dr. Roman Kuhar,

dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Svoje osebne poglede na študij pedagogike, ki je korenito oblikoval njihovo poklicno pot, so delili dekani treh slovenskih pedagoških fakultet: dr. Milena Ivanuš Grmek, dekanja PF UM, dr. Janez Vogrinc, dekan PF UL, in dr. Mara Cotič, dekanja PF UP.

V duhu praznovanja se je v predavanju z naslovom Perspektive študija pedagogike v drugem stoletju njegovega razvoja na dosežke Oddelka za pedagogiko in andragogiko ozrl dr. Tadej Vidmar. Izpostavil je neprecenljivo vlogo začetnika akademske pedagoške misli na Slovenskem, Karla Ozvalda, in vseh, ki so mu sledili: Stanka Gogale, Milice Bergant, Vladimirja Schmidta … Poudaril je, da smo lahko ponosni na to, da je pedagogika ena prvih znanstvenih disciplin, ki jih je začela sistematično razvijati naša univerza. Ozrl se je na stoletni razvoj in hkrati nakazal možne perspektive v prihodnosti.

V nadaljevanju so se upokojeni profesorji z video in avdio predstavitvami spominjali svojega študija pedagogike in svojega dela na Oddelku. Študenti pedagogike in andragogike so inovativno predstavili delo in poklicne poti sedemnajstih diplomantov pedagogike in andragogike, ki so jih spoznali s spremljanjem na delovnem mestu, med drugim tudi na ACS. Opravljajo res raznolika dela: izvajajo programe socialne aktivacije, organizirajo izobraževanja, skrbijo za kakovostne izobraževalne programe za odrasle, vodijo različne ustanove, npr. Pionirski dom,  ali PF UL, svetujejo tako mladim kot odraslim, izvajajo programe krepitve zdravja odraslih in še in še.

V program so organizatorji zapisali, da želijo slišati glas vseh. Predstavniki Društva študentov andragogike in pedagogike prav gotovo niso bili preslišani. S svojim nastopom, ki so ga poimenovali Študij: navodila za uporabo, so navdušili. Nanizali so kar nekaj dilem, s katerimi se soočajo: Recepti ali premisleki? Mnenje ali vednost? Občutljivost za družbeno neenakost? Obvezna prisotnost ali preživetje? Kako in koliko beremo? … in sklenili, da ne pristajajo na lahke poti. Nasprotujejo študiju, ki bi bil nezahteven, celo zabaven, in ne bi razvijal kritičnosti. Zato si je pač treba vzeti čas za pisanje in branje (v poljubnem vrstnem redu).

Zadnji dve uri programa sta bili namenjeni okrogli mizi. Sodelovali so dr. Mojca Peček Čuk iz PF UL, dr. Edvard Protner iz FF UM, dr. Sonja Rutar in dr. Maja Mezgec, obe iz PF UP. Moderator, dr. Robi Kroflič iz FF UL, je sodelujoče spodbudil k predstavitvi svojih izkušenj s študijem pedagogike, tudi tega, kateri profesorji so jih najbolj zaznamovali. Razmišljali so tudi o umestitvi pedagogike kot znanstvene discipline na ustanovah, v katerih delujejo, in nadaljnjem razvoju temeljnih področij pedagogike in andragogike. In seveda o izzivih. Eden od teh je prav gotovo razvijanje slovenske strokovne terminologije.

Program slovesnosti so spretno povezovale dame različnih generacij, posamezne vsebinske sklope pa so prijetno uvedle glasbene in plesne točke, ki so jih izvajali večinoma diplomanti pedagogike in andragogike. Bilo je res prijetno – slavnostno, a sproščeno.

Za konec nas je dr. Klara Skubic Ermenc povabila še na dva dogodka, ki jih prirejajo ob stoletnici študija pedagogike na Slovenskem: na okrogli mizi, ki bo 7. maja v prostorih Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije, bo tekel pogovor o pomenu pedagogike za svetovalno delo v vrtcih in šolah. Decembrska debatna kavarna v Trubarjevi hiši literature pa bo posvečena razpravi o graditvi vključujoče skupnosti z izobraževanjem in učenjem. Več si lahko ogledate tukaj.

Ste diplomant pedagogike/andragogike? Pridružite se FB skupini Alumni pedagogike in andragogike in/ali Alumni UL.

Pedagoško-andragoških dnevi 2020 bodo spet v tradicionalnem ‘zimskem terminu’, torej januarja. Posvečeni bodo razmisleku o pedagogiki in andragogiki v digitalni dobi.

Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog