Tri mesece po prvem sestanku (glej zapis tukaj) smo se 8. junija v spletnem okolju Zoom ponovno srečali koordinatorji in drugi podporniki TVU 2021. V vmesnem obdobju se je iztekel razpis MIZŠ, ki je 26 koordinatorjem TVU in 12  organizatorjem PU zagotovil sofinanciranje. Brez njega je žal ostalo precej ustanov, ki so v prejšnjih letih delovale v prvi ali obeh vlogah, tokrat pa niso uspele. Kriteriji so bili namreč zelo visoki, saj je bilo denarja spet premalo. Mnogi bivši koordinatorji so se kljub temu odločili, da v TVU 2021 sodelujejo, vendar v skromnejšem obsegu.

Člani tima za TVU na ACS smo blizu 50 udeležencem tokratnega sestanka predali informacije o promocijskem gradivu. Elektronske različice so že objavljene tukaj, grafične rešitve za tisk pa čakajo le še na logotip slovenskega predsedovanja Svetu EU, potem pa gredo v tiskarno. Gradivo bo na voljo čez poletje, prevzeti pa ga bo mogoče tudi na naslednjem sestanku mreže TVU, 19. avgusta.

Koordinatorje smo povabili k sodelovanju v družbenih omrežjih in opozorili na komunikacijski pripomoček, ki naj jim bo pri tem v oporo. Že zdaj smo jih tudi motivirali k aktivni udeležbi na razstavnem prostoru ACS na 20. F3ŽO od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Povabili smo jih k prijavi dogodkov, ki bo tekla od konca junija do 20. avgusta. Pravočasne prijave so pomembne za sprotno oblikovanje spletnega koledarja in kasneje pogoj za izdajo potrdil o sodelovanju v TVU.

Sodelovanje v TVU izvajalcem IO zagotovo prinaša večjo prepoznavnost v njihovih okoljih, kar bo letos sovpadalo z vpisi v novo šolsko leto. Tedaj bomo uradno objavili tudi prenovljeno različico portala  Kam po znanje, s katerim na ACS vse leto skrbimo za ustrezno obveščenost o priložnostih za formalno in neformalno IO. Prisotne smo povabili tudi k pošiljanju informacij o aktualnih dogodkih v IO na lokalni ravni ter kratkih videoizjav njihovih udeležencev, da jih vključimo v portal.

Beseda je tekla tudi o trinajstih skupnih akcijah TVU. Njihovi opisi so objavljeni, prirediteljem pa je prepuščeno, katere in kako jih bodo vključili v svoje programe. S tematsko obarvanimi dogodki bomo naslavljali ključne sodobne družbene izzive in ozaveščali o pomenu učenja za njihovo reševanje. Posebnost so tri akcije gostujočih projektov ACS: Dan za kakovost, Dnevi svetovanja za znanje ter Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!

Nacionalno odprtje bo v znamenju spoštovanja večkulturnosti

Nosilec letošnjega odprtja je LU Lendava, ki bo po besedah njihovega predstavnika, Husa Jusića, v sodelovanju z ACS pripravila pestro, večkulturno in večjezično prireditev, ki bo med drugim  obeležila 150-letnico bralnega krožka v Lendavi. Povezovala bo več narodnosti ter judovsko skupnost, ki je v teh krajih pustila močan pečat. Združila bo tudi koordinatorje in izvajalce TVU ter zgledne učeče se iz pomurske regije. Odprtje bo 3. 9. ob 11. uri v Kulturnem domu Lendava, pred tem bo v Sinagogi Lendava organizirano srečanje z novinarji.

Na nacionalnem odprtju že drugič zapovrstjo ne bomo počastili novih dobitnikov priznanj ACS. Kot je opisal Darijan Novak v članku o prenovi instituta priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih, premislek o novem načinu pridobivanja dobitnikov (po eden iz vsake statistične regije, po načinu izbora ‘od spodaj navzgor’) še poteka. Koordinatorje je pozval, naj se mu do 15. 6. javijo, če so zainteresirani za prispevanje k sklepnim odločitvam,.

Podrobnosti o informacijah, s katerimi smo opremili mrežo TVU, najdete v zapisu sestanka.

TVU 2021 bo vključen v spremljevalni program PSEU

To je tudi razlog, da čakamo na dovoljenje za umestitev logotipa na promocijsko gradivo TVU. Na ta način se bomo pridružil še dvema drugima prizadevanjema Slovenije v okviru PSEU na temo IO. V delovni skupini na MIZŠ, v kateri sodelujeta tudi predstavnika ACS, namreč pripravljamo osnutek novega EPUO, ki bo temelj za nadaljevanje istoimenskega projekta EPUO. Po posvetovanju z drugimi državami članicami bo novi EPUO sprejet na Svetu ministrov za izobraževanje v novembru 2021.

Drugi sklop dejavnosti v uradnem programu PSEU zadeva evropsko konferenco o izobraževanju odraslih (8. in 9. septembra). Prvi dan bo namenjen temam novega EPUO, drugi pa evropskemu posvetovalnemu dogodku za svetovno konferenco o izobraževanju odraslih (CONFINTEA VII). V ta namen smo združili moči z UNESCO ter UIL.

Jesen bo torej ‘vroča’ in polna dogodkov, zato se nam je zdelo prav, da se za omenjene izzive okrepimo tudi tako, da prisluhnemo glasu modrosti. Predstavnika Knjižnice Šmarje pri Jelšah, Jana Turk Šulc in Žiga Lah Koštomaj, sta po vprašanjih, ki jih je pripravil ACS, realizirala videointervju s patrom dr. Karlom Gržanom. Ta spev človeku, njegovemu prebujenju, kakovostnemu sobivanju ter spoštljivemu druženju, vseživljenjskemu učenju … je objavljen je na naslovnici spletne strani TVU. Ni le popotnica soustvarjalcem letošnjega festivala učenja, ampak tudi spodbuda sleherniku, da poskrbi za svojo preobrazbo.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS

Skip to content