Osrednja tema pobude OECD Za boljše življenje je »Boljše politike za boljše življenje«. Organizacija v celoviti publikaciji obravnava dobro počutje, vezano na različne družbene teme. Del te celote je monografija o spremembah v digitalni dobi, ki je pravkar izšla, in se nanaša na posledice tehnoloških sprememb.

Publikacija naslavlja novosti, ki jih tehnološke spremembe prinašajo v naše vsakdanje življenje. Rezultati in spoznanja študij OECD imajo širok vpliv, saj lahko vplivajo na dejanske gospodarske in druge reforme.

Tehnologija ni niti dobra, niti slaba, niti nevtralna.

Melvin Kranzberg, First Law of Technology

Technology and History: "Kranzberg's Laws" (1986)

V prvem delu publikacije so predstavljeni tveganja in priložnosti, ki smo jim izpostavljeni v digitalni dobi. Posamezne kategorije dobrega počutja so povezane s pripadajočimi orodji IKT. Drugo poglavje prinaša celovit pregled literature o vplivu tehnoloških sprememb na blaginjo ljudi.

V tretjem poglavju je prikazana primerjava med državami članicami, v katerem so nanizana nacionalna poročila za vsako državo, tudi za Slovenijo. Čeprav ima več kot 80 % ljudi dostop do interneta, manjši delež populacije izvaja različne dejavnosti na spletu. V tem smislu med državami OECD izstopamo, saj je značilna ena najvišjih stopenj neenakosti med dostopom in uporabo. Po uporabi digitalnih virov v šolah smo nad povprečjem OECD, vendar mladostniki prijavljajo več primerov spletnega nasilja. Po drugi strani pa manjše število uporabnikov prinaša tudi manj varnostnih incidentov. Izzivi so na sliki obarvani temno modro, tveganja pa rumeno. Kjer je belo polje, OECD ni pridobil podatkov.

Celotna publikacija je objavljena v digitalni knjižnici OECD.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS