Osrednja tema pobude OECD Za boljše življenje je »Boljše politike za boljše življenje«. Organizacija v celoviti publikaciji obravnava dobro počutje, vezano na različne družbene teme. Del te celote je monografija o spremembah v digitalni dobi, ki je pravkar izšla, in se nanaša na posledice tehnoloških sprememb.

Publikacija naslavlja novosti, ki jih tehnološke spremembe prinašajo v naše vsakdanje življenje. Rezultati in spoznanja študij OECD imajo širok vpliv, saj lahko vplivajo na dejanske gospodarske in druge reforme.

Tehnologija ni niti dobra, niti slaba, niti nevtralna.

Melvin Kranzberg, First Law of Technology

Technology and History: "Kranzberg's Laws" (1986)

V prvem delu publikacije so predstavljeni tveganja in priložnosti, ki smo jim izpostavljeni v digitalni dobi. Posamezne kategorije dobrega počutja so povezane s pripadajočimi orodji IKT. Drugo poglavje prinaša celovit pregled literature o vplivu tehnoloških sprememb na blaginjo ljudi.

V tretjem poglavju je prikazana primerjava med državami članicami, v katerem so nanizana nacionalna poročila za vsako državo, tudi za Slovenijo. Čeprav ima več kot 80 % ljudi dostop do interneta, manjši delež populacije izvaja različne dejavnosti na spletu. V tem smislu med državami OECD izstopamo, saj je značilna ena najvišjih stopenj neenakosti med dostopom in uporabo. Po uporabi digitalnih virov v šolah smo nad povprečjem OECD, vendar mladostniki prijavljajo več primerov spletnega nasilja. Po drugi strani pa manjše število uporabnikov prinaša tudi manj varnostnih incidentov. Izzivi so na sliki obarvani temno modro, tveganja pa rumeno. Kjer je belo polje, OECD ni pridobil podatkov.

Celotna publikacija je objavljena v digitalni knjižnici OECD.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog