V OECD so 10. septembra uradno objavili mednarodni zbornik kazalnikov OECD v izobraževanju Pogled na izobraževanje 2019: kazalniki OECD (Education at a Glance 2019: OECD Indicators).

Najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja daje možnost spremljati uspešnost ustanov in sistemov VIZ in jih primerjati v krogu sodelujočih držav iz celega sveta (36 držav članic in partnerskih držav OECD).

V središču pozornosti letošnje izdaje Pogleda na izobraževanje je terciarno izobraževanje. V uvodniku, ki ga je podpisal generalni sekretar OECD Ángel Gurría, je poudarjen pomen terciarnega izobraževanja, ki  ima »osrednjo vlogo pri soočanju posameznikov in družbe z ekonomskimi, okoljskimi, tehnološkimi in družbenimi spremembami«.

Letošnja izdaja kaže, da so države povečale dostop do študija in z različnimi mehanizmi finančne pomoči spodbujajo vključevanje. Najdemo podatke o šolninah, štipendijah in posojilih študentom pa tudi informacije o nedavnih reformah in sistemih vpisa. Vse večje vlaganje je omogočilo širitev terciarnega izobraževanja.

V Sloveniji je po podatkih, zajetih v EAG, delež za izobraževanje v BDP leta 2016 ostal na isti ravni kot leto prej, tako kot povprečno v OECD. Kljub temu pa je delež za izobraževanje v kolaču javnih izdatkov predstavljal manjši delež kot leta 2005. Razmerje med zasebnimi in javnimi sredstvi, ki smo jih v Sloveniji namenili za izobraževanje, pa je ostalo stabilno. S pomočjo podatkov EAG lahko ugotovimo, da so slovenski mladi med 25. in 34. letom v vrhu OECD po ravni udeležbe v izobraževanju in po deležu doktorandov. Slovenija sodi med države, kjer le manj kot desetina mladih ne dosega srednješolske izobrazbe, kar je manj od povprečja OECD. Večina slovenskih mladih se neposredno po srednji šoli vpiše v študij na prvi stopnji, a pogosteje kot njihovi vrstniki v drugem letu po vpisu niso več vključeni v terciarno izobraževanje. V primerjavi z vrstniki iz drugih držav jih manj diplomira ob koncu študijskega programa ali tri leta pozneje.

https://www.gov.si/novice/2019-09-10-oecd-objavil-zbornik-kazalnikov-oecd-v-izobrazevanju-pogled-na-izobrazevanje-2019-eag/

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Poudarki, preglednice in grafični prikazi ter celotna publikacija so dostopni na spletni strani OECD.

Vabimo vas, da si ogledate tudi kratko predstavitev letošnje publikacije z opisi indikatorjev ter infografike o primarnem, sekundarnem in terciarnem izobraževanju. Med predstavitvami, ki jih za posamezne države pripravijo v Sekretariatu OECD, je na voljo tudi predstavitev za našo državo (Country note – Slovenia).

Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS