Nikola Pastuović in Tihomir Žiljak sta urednika znanstvene monografije, ki je lani izšla na Hrvaškem. Tudi strokovnjaki v tej državi se namreč zavedajo, da je VŽU eden ključnih razvojnih dejavnikov sodobnega časa.

Besedilo na 435 straneh prinaša znanstvene prispevke o ciljih in politikah IO, razvoju osebnosti in učenju temeljnih kompetenc (pismenosti) v odrasli dobi, organizacijskem učenju, IO na strokovni, višješolski in visokošolski ravni. Pozornost je namenjena tudi izobraževanju za dejavno državljanstvo, ekološki vzgoji in usposabljanju odraslih ter učenju v tretjem življenjskem obdobju. Kratko poglavje ob koncu monografije prikazuje zgodovinski razvoj IO na Hrvaškem.

Članek o izobraževanju v tretjem življenjskem obdobju je prispevala prof. dr. Ana Krajnc, ena prvih slovenskih andragoginj. Opisala je zgodovino tovrstnih izobraževanj v Sloveniji in na Hrvaškem, na začetku seveda v skupni državi. Našteva glavne spretnosti posameznika za izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju. Ob tem poudarja, da so te pomembne za vse generacije, saj je učenje vseživljenjski proces. Izpostavlja življenjski scenarij starejših, ki omogoča, da ima učenje v tem obdobju celo prednosti.

V kratkih odstavkih predstavlja načrtovanje, izvedbo in vrednotenje izobraževanja starejših na SUTŽO.

Knjigo smo brezplačno pridobili od urednikov. Na tem mestu se zahvaljujemo in sporočamo, da je na voljo tudi vam – v Knjižnici ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS