V spletni rubriki InfO-mozaik smo objavili prispevek Tanje Čelebič iz UMAR. Predstavila je mednarodne statistične podatke o vključenosti odraslih v VŽU.

V prispevku na kratko pokaže Eurostatovo demografsko projekcijo (konvergenčni scenarij do leta 2100), po kateri se bo v Sloveniji v prihodnje močno spremenila starostna struktura prebivalstva.

Piše o potencialni ponudbi delovne sile, ki se zaradi demografskih gibanj že zmanjšuje. Zaradi staranja prebivalstva bodo prilagoditve na trgu dela nujne. Po pričakovanjih se bo delovna aktivnost prebivalstva podaljševala, k ohranjanju zaposljivosti in prilagodljivosti posameznika na trgu dela pa bo pomembno prispevalo VŽU (formalno in neformalno izobraževanje in učenje).

Predstavi vključenost odraslih prebivalcev, starih od 25 do 64 let, v VŽU po spolu, starosti ter izobrazbeni strukturi, osredotoči pa se tudi na delovno aktivno prebivalstvo Slovenije. V tem segmentu je bila vključenost v VŽU v letu 2018 glede na status aktivnosti največja (državljani Slovenije – 11,7 %).

Preberite več v prispevku v rubriki InfO-mozaik.

Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog