Predsednica Bralnega društva Slovenije mag. Savina Zwitter v uvodniku izpostavlja vlogo Bralnega društva pri razvoju bralne pismenosti. Na letošnjem posvetu so se osredotočili na vprašanje, kdo bere več – deklice ali dečki. O tem je v nadaljevanju objavljen prispevek mag. Marjete Duopone. Sodelavka ACS mag. Estera Možina predstavlja SVOS – spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti odraslih, ki ga redno predstavljamo tudi v e-Novičkah ACS. V nadaljevanju je še nekaj prispevkov o bralni znački v različnih starostnih obdobjih, tudi odraslem. V rubriki Glas iz prakse beremo o projektu medgeneracijskega branja in nekaj drugih razmišljanj.

Celotno izdajo krasijo citati otrok in mladostnikov o branju. Ta revija je res nekaj posebnega. Ozavešča tudi o Nacionalnem mesecu skupnega branja, ki teče do zaključka Tedna otroka®, 13. oktobra.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog