Predsednica Bralnega društva Slovenije mag. Savina Zwitter v uvodniku izpostavlja vlogo Bralnega društva pri razvoju bralne pismenosti. Na letošnjem posvetu so se osredotočili na vprašanje, kdo bere več – deklice ali dečki. O tem je v nadaljevanju objavljen prispevek mag. Marjete Duopone. Sodelavka ACS mag. Estera Možina predstavlja SVOS – spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti odraslih, ki ga redno predstavljamo tudi v e-Novičkah ACS. V nadaljevanju je še nekaj prispevkov o bralni znački v različnih starostnih obdobjih, tudi odraslem. V rubriki Glas iz prakse beremo o projektu medgeneracijskega branja in nekaj drugih razmišljanj.

Celotno izdajo krasijo citati otrok in mladostnikov o branju. Ta revija je res nekaj posebnega. Ozavešča tudi o Nacionalnem mesecu skupnega branja, ki teče do zaključka Tedna otroka®, 13. oktobra.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS