Branje je potovanje … je najcenejša vozovnica za pot okrog sveta – v okoliščinah, prepuščenih lastni domišljiji. Hkrati je tudi pot k znanju. Ko beremo zgodbe, romane, poezijo, drame, razvijamo številne spretnosti, ki nam koristijo v vsakdanjem življenju in pri delu. Ko beremo, da bi se učili, se hkrati tudi učimo brati – hitreje, natančneje, učinkoviteje. Branje ni vedno samotno potovanje, lahko je pot k skupnim doživetjem in medsebojnemu učenju. Berimo, da nas bodo videli brati, in bodo želeli brati tudi sami.

Nacionalni mesec skupnega branja bo med mednarodnim dnem pismenosti (8. septembrom) in Tednom otroka, ki ga zaključujemo 8. oktobra. ACS se pridružuje pobudi Bralnega društva Slovenije, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Mestne knjižnice Kranj, Društva slovenskih pisateljev, Slovenske sekcije IBBY, Zveze splošnih knjižnic, Mariborske knjižnice in Mestne knjižnice Ljubljana, saj pomemben del svojega delovanja namenja programom in projektom, povezanim s spodbujanjem pismenosti pri različnih generacijah.

Pridružite se nam, berite, pišite o (svojem) branju, opozarjajte na to pomembno pobudo, pripravite natečaje, prireditve in druge dogodke, udeležite se prireditev na nacionalni in lokalni ravni. Uvrstite branje med svoje najpomembnejše dejavnosti in spodbujajte bralno kulturo tako v svojem ožjem kot širšem okolju. ACS se pobudi pridružuje s spletnim dogodkovnikom, kjer lahko objavljate svoje dejavnosti in spremljate, kako so se branja lotili drugod po Sloveniji. S tem želimo prispevati k boljšemu prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni ter omogočiti celovitejšo skrb za to pomembno področje v nacionalnem smislu.

Nacionalni mesec skupnega branja smo obeležili na posvetu Beremo skupaj 10. septembra v Ljubljani.

Kaj pa vi najraje berete?

Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS