Prvi NMSB, ki je potekal lani med 8. septembrom (mednarodnim dnevom pismenosti) in 8. oktobrom, je uspel. V spletnem dogodkovniku je bilo zabeleženih kar 709 dogodkov, ki jih je 183 izvajalcev pripravilo po celi Sloveniji, v zamejskem in tudi zdomskem prostoru.

NMSB z letošnjo ponovitvijo tako prerašča v vsakoletno nacionalno akcijo promocije branja. Letos bo potekala med 8. septembrom (mednarodnim dnevom pismenosti) in 13. oktobrom (zaključkom Tedna otroka®).

Eden od pomembnih ciljev NMSB je gradnja nacionalne mreže za bralno pismenost in bralno kulturo, ki smo jo lani začeli graditi na ACS. S sodelovanjem različnih deležnikov bomo lahko krepili pomen bralne kulture in pismenosti ter tako omogočili celovitejšo skrb za to pomembno področje. Prav zato v okviru nacionalne mreže letos pripravljamo posebno spletno stran, namenjeno zgodnjemu spodbujanju pismenosti in bralne kulture v okviru družine, ki bo začela delovati prav v mesecu skupnega branja 2019.

Letos se z NMSB pridružujemo evropski bralni kampanji Evropa bere (EURead), ki povezuje že obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi. Njen namen je dvig zavesti o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Skupni cilj kampanje je dati vsakemu državljanu možnost postati bralec in polno sodelovati v evropski družbi.

Vabimo vas, da se pridružite letošnji kampanji. V spletnem dogodkovniku napovejte in na kratko predstavite svojo dejavnost, projekt ali program, ki ga boste izvedli v času NMSB 2019 (ali kasneje) kjerkoli v Sloveniji ali slovenskem kulturnem prostoru v tujini.

Več o NMSB 2019 je na voljo na spletni strani akcije.

Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog