Muzeji so križišča številnih generacij: vrtčevskih otrok, šolarjev, dijakov in študentov, družin, starejših in drugih. Od junija 2019 v NMS vodim program Muzej za starejše: mi k vam, vi k nam. Namenjen je različnim generacijam starejših. Do začetka letošnjega marca se je programa udeležilo 624 udeležencev (467 v programu Mi k vam in 157 v programu Vi k nam).

Starejši so v času pandemije covida-19 postali ena izmed najranljivejših in tudi najbolj izoliranih skupin. Karantena je za več mesecev prestavila že dogovorjena vodstva v našem muzeju, obiske v domovih za starejše in dejavnosti v dnevnih centrih aktivnosti, namenjenih starejšim generacijam. Kako ohraniti stik? Porodila se je ideja, da doma posnamem filmček, v katerem pripovedujem srednjeveško zgodbo o vili Meluzini.

V srednjem veku je bila zgodba med ljudmi tako priljubljena, da so izdelovali različne predmete z motivom glavne junakinje. V NMS hranimo figurico iz 15. stoletja, ki je bila navdih za pripravo besedila. Strokovno ga je pregledal dr. Tomaž Nabergoj, kustos za srednji vek v NMS. Narisala sem risbe, ki sem jim dodala tudi fotografije (posnel jih je Tomaž Lauko) izbranih predmetov iz zbirk NMS. Moja trinajstletna hčerka pa je snemala in opravila filmsko montažo. Filmček je objavljen na Youtubu, spletni strani in družabnih omrežjih NMS, fotografija in povezava na film sta tudi v digitalni knjižici plakatov, s katerim je ICOM Slovenije obeležil letošnji Mednarodni dan muzejev. Objavili so ga tudi Dnevni centri aktivnosti za starejše Ljubljana, ki delujejo pod okriljem Mestne zveze upokojencev Ljubljana (DCA Ljubljana) in ZDUS na svojih spletnih straneh.

S filmčkom smo predstavili delček premične kulturne dediščine, ki jo hrani Narodni muzej Slovenije, pa tudi drobec evropske nesnovne kulturne dediščine, ki se je nekoč prenašala od ust do ust, njeno sporočilo pa je aktualno še danes.

Tea Černe (tea.cerne@nms.si), Narodni muzej Slovenije