​V okviru projekta Svetovanje za zaposlene bomo 24. oktobra pripravili že drugi strokovni dogodek, namenjen strokovni javnosti in izvajalcem. Uglašen bo na krepitev sodelovanja svetovalcev v izobraževanju odraslih s kadrovskimi službami v podjetju.

Med govorce smo povabili dr. Andreja Kohonta, predstavnika stroke. Pogled kadrovskega strokovnjaka bo podelil predstavnik Slovenske kadrovske zveze. Dogodek bomo zaključili z aktivnim delom v skupinah, kjer bo poudarek na izmenjavi izkušenj in dobrih praks svetovalcev v projektu ter pogledu naprej. Rezultati prve polovice projekta, ki ga bomo izvajali do leta 2022, so zelo obetavni, saj se je kar 95 % zaposlenih, ki so svetovanje že zaključili (teh je preko 11.000), vključilo tudi v izobraževanje in usposabljanje za krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc.

Ob koncu septembra bo objavljen program dogodka. Takrat se bo mogoče prijaviti.

Projekt Strokovna podpora informativno-svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 oziroma krajše Svetovanje za zaposlene delno financirata EU, in sicer iz ESS, ter MIZŠ. Izvajajo ga organizacije širom Slovenije, organizirane v 15 konzorcijev. Več informacij o projektu najdete na spletni strani www.zaznanje.si.

 

Urška Pavlič (urska.pavlic@acs.si), ACS