​V okviru projekta Svetovanje za zaposlene bomo 24. oktobra pripravili že drugi strokovni dogodek, namenjen strokovni javnosti in izvajalcem. Uglašen bo na krepitev sodelovanja svetovalcev v izobraževanju odraslih s kadrovskimi službami v podjetju.

Med govorce smo povabili dr. Andreja Kohonta, predstavnika stroke. Pogled kadrovskega strokovnjaka bo podelil predstavnik Slovenske kadrovske zveze. Dogodek bomo zaključili z aktivnim delom v skupinah, kjer bo poudarek na izmenjavi izkušenj in dobrih praks svetovalcev v projektu ter pogledu naprej. Rezultati prve polovice projekta, ki ga bomo izvajali do leta 2022, so zelo obetavni, saj se je kar 95 % zaposlenih, ki so svetovanje že zaključili (teh je preko 11.000), vključilo tudi v izobraževanje in usposabljanje za krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc.

Ob koncu septembra bo objavljen program dogodka. Takrat se bo mogoče prijaviti.

Projekt Strokovna podpora informativno-svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 oziroma krajše Svetovanje za zaposlene delno financirata EU, in sicer iz ESS, ter MIZŠ. Izvajajo ga organizacije širom Slovenije, organizirane v 15 konzorcijev. Več informacij o projektu najdete na spletni strani www.zaznanje.si.

 

Urška Pavlič (urska.pavlic@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog