Večina dogodkov v okviru 17. Dnevov svetovanja za znanje je potekala med 22. in 24. septembrom, nekaj pa tudi izven uradnega termina. V teh nenavadnih časih je vseh 34 središč ISIO in SSU skupaj uspešno izpeljalo okrog 170 dogodkov na različnih javnih mestih, kjer so bile informacije dostopne čim več odraslim. Sodelavci ACS smo si z zanimanjem ogledali aktivnosti v Kranju, Tržiču, Izlakah, Šmarju pri Jelšah, Rogaški Slatini, Novem mestu, Črnomlju. V živo so občutili zavzetost izkušenih svetovalk in svetovalcev ter lokalni utrip dogajanja na stojnicah znanja, svetovalnih kotičkih in posvetih, ki je bil kljub prilagojenim okoliščinam zelo živahen.

Znanje izboljša življenje

Dan za znanje - utrinki s terena

Z dogodki v treh dneh smo skupaj povečali prepoznavnost središč ISIO in SSU v lokalnem okolju in tudi po metodi terenskega dela (outreach) odraslim predstavili možnosti svetovanja in podpore, ki jih središča ponujajo. Poudarjali smo pozitivne plati VŽU.

Večina središč je vsaj en dan gostovala na stojnici znanja v enem od nakupovalnih centrov, na mestnem trgu, pred upravno enoto, občino ali v knjižnici ter pripravila dneve odprtih vrat, delavnice in predavanja. Z živahnimi predstavitvami in iznajdljivimi ter privlačnimi promocijskimi prijemi so obiskovalcem predstavljali poti k uresničitvi njihovih želja ali zadostitvi potrebam po učenju. Iskali smo odgovore na vprašanje, kako premagati strah ali oviro pred ponovnim izobraževanjem, napredovati na delovnem mestu, pridobiti dokazila o že pridobljenem znanju (mnenja, potrdila, certifikate), se samostojno učiti tujih jezikov, računalništva.

Dan za znanje

Dan za znanje

V okviru projekta Za krepitev socialnega dialoga se je Dnevom tudi letos pridružila mreža ZSSS. Njihovi predstavniki so v sodelovanju z 11 središči ISIO pripravili dogodke, ki smo jih poimenovali Dan za znanje. Z njimi so v podjetjih promovirali pomen izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za dvig kompetenc in informirali ter svetovali v podjetjih o možnostih izobraževanja zaposlenih. Pred podjetji so postavili stojnice znanja, izpeljali pogovore z delodajalci in organizirali posveta v Kopru in Slovenj Gradcu. Na slednjem je s prispevkom sodelovala naša sodelavka mag. Andreja Dobrovoljc.

Širimo glas o središčih ISIO in SSU

Dneve je zaznamovala intenzivna promocijska aktivnost vseh organizacij, ki sodelujejo v središčih ISIO in SSU. Vzajemno smo se podprli v skupni akciji TVU 2021. Še posebej se je to odražalo na družbenih omrežjih, kar je prineslo večjo informiranost med odraslimi. Vsa pestrost dogodkov se je čudovito zlila na naših profilih na Facebooku (#DneviSvetovanjaZAznanje) in Instagramu. Dnevi so bili predstavljeni tudi v nacionalnih medijih, tako tiskanih kot na televiziji, največ pa je bilo tako kot vsako leto objav v lokalnih in regijskih medijih.

Svetovalci ISIO na F3ŽO

Po enoletnem premoru je ACS na jubilejnem 20. F3ŽO v okviru svojega razstavnega prostora k predstavitvi ponovno povabil središča ISIO in SSU. Mnogo starejših je zanimalo, kje, kako in kdaj se lahko izobražujejo. Koristne nasvete so prejeli v našem svetovalnem kotičku, v katerem sta sodelovali dve središči ISIO iz Ljubljane in eno iz Novega mesta. Svetovalke so učenje in izobraževanje še bolj približale različnim skupinam odraslih in jih motivirale za vključevanje tako v formalne kot neformalne izobraževalne programe.

Za uspešen doprinos k širjenju informacij o svetovalni dejavnosti v njihovem lokalnem okolju in drugje ter na družbenih omrežjih se središčem ISIO in SSU na tem mestu prav lepo zahvaljujemo. Prepričani smo, da so marsikateremu obiskovalcu z uporabnimi informacijami in koristnimi nasveti o izobraževanju pomagala osvetliti pot k cilju. Skupaj ustvarjamo dobre zgodbe o boljšem življenju.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS