18. Dnevi svetovanja za znanje (21.–23. septembra) so uspešno za nami. Vseh 35 središč ISIO in SSU je izpeljalo okrog 180 dogodkov na različnih javnih mestih, kjer so bile informacije o možnostih izobraževanja dostopne čim več odraslim. Z dogodki smo želeli povečati prepoznavnost središč ISIO in SSU v lokalnem okolju in odraslim omogočiti ter nuditi informacije in svetovanje o različnih možnostih učenja, izobraževanja, načrtovanju in razvoju kariere, vrednotenju predhodno pridobljenega znanja, samostojnem učenju.

Dan za skrito znanje

En dan je bil namenjen promociji ugotavljanja in dokumentiranja. Poimenovali smo ga Dan za skrito znanje. Tega dne so bile z različnimi aktivnostmi in dogodki predstavljene možnosti ugotavljanja, dokumentiranja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja.

Sodelavke ACS smo si z zanimanjem ogledale aktivnosti po Sloveniji in v živo občutile zavzetost izkušenih svetovalk in svetovalcev ter živahen lokalni utrip na stojnicah znanja, svetovalnih kotičkih, delavnicah, dnevih odprtih vrat in posvetih.

Mag. Tanja Vilič Klenovšek je obiskala Stojnice znanja v Qlandii Novo mesto, ki jih je organiziral RIC Novo mesto v sodelovanju s tremi višjimi strokovnimi šolami

Všeč mi je bilo, da so se partnerji dobro povezali in na stojnicah polni elana predstavljali pestre izobraževalne možnosti, ki jih ponujajo odraslim v svojem okolju. Pomembno je, da so vsi sodelujoči potrdili, da je sodelovanje višjih strokovnih šol na Dnevih svetovanja za znanje dobrodošla dodana vrednost. Tako se širi informiranost odraslih o možnostih formalnega,  praktično naravnanega izobraževanja na višješolski ravni, kar marsikomu z dodano eno stopnjo izobrazbe več prinaša nove priložnosti za karierni razvoj.

Mag. Tanja Vilič Klenovšek

V okviru Dnevov svetovanja za znanje sem obiskala dve ljudski univerzi, LU Ravne na Koroškem ter Javni zavod Cene Štupar. Zaradi razvojno-strokovnega dela na področju vrednotenja sem se odločila, da jih obiščem ob njihovih dogodkih v okviru dneva za skrito znanje. Na Ravnah na Koroškem so odrasli skozi zanimivo igro – hranili so prijazno in vedoželjno pošast LURKO s skritim znanjem – in pri tem odkrivali svoja znanja, pridobljena izven šolskih klopi. Na Javnem zavodu Cene Štupar pa so moje navdušenje izzvali starejši odrasli, ki so se udeležili vrednotenja digitalne kompetence.
Vera Mlinar

Med številnimi ponujenimi dogodki v okviru Dnevov svetovanja sem izbrala dve stojnici znanja. Prva z naslovom Mobilno svetovanje – Več znaš, več veljaš se je odvijala pred blagovnico v Slovenskih Konjicah. Druga stojnica, v organizaciji Svetovalnega središča Ormož, je bila postavljena pred Grajsko pristavo v Ormožu, kjer se je odvijala tudi Podnebna Karavana Študijskih krožkov. Obe sta privabili obiskovalce iz različnih skupin odraslih in tako dosegli namen Dnevov, to je informiranje o možnostih svetovanja ter o različnih možnostih izobraževanja in učenja.

Mag. Andreja Dobrovoljc

Letos sem obiskala tri središča za samostojno učenje. Ta se na Dnevih svetovanja za znanje predstavljajo šele drugič. Gostoljubno so me sprejeli v središčih na LU Slovenska Bistrica, LU Koper in CDI Univerzum, kjer so organizirali t. i. dneve odprtih vrat SSU. Svojo dejavnost in aktivnosti so na ta način želeli predstaviti čim širši javnosti, tudi ob podpori informacijskih stojnic pred sedeži organizacij in z različnimi promocijskimi plakati in napisi.

Urška Pavlič

Na stojnici znanja pred Poslovno upravnim centrom Zalog v Ljubljani so svetovalke Svetovalnega središča osrednjeslovenske regije, ki deluje na Cene Štuparju v Ljubljani, za posamezne ciljne skupine predstavile storitve znotraj svetovalnega središča za podjetja. Z zanimanjem sem opazovala, kako so z različnimi pristopi mimoidoče seznanile možnostmi brezplačnega individualnega svetovanja in brezplačnih delavnic v organizacijah ter brezplačnih izobraževanj za zaposlene.

Mateja Pečar

Širimo glas o središčih ISIO in SSU

Dneve je zaznamovala intenzivna promocijska aktivnost vseh organizacij, ki sodelujejo v središčih ISIO in SSU. Še posebej se je to odražalo na družbenih omrežjih (#svetujemoZAznanje22 in #svetujemozaznanje). Dnevi so bili predstavljeni tudi v nacionalnih medijih, tako tiskanih kot na televiziji, največ pa je bilo tako kot vsako leto objav v lokalnih in regijskih medijih.

 

ACS je na svoj razstavni prostor na 21. F3ŽO k predstavitvi ponovno povabil središča ISIO in SSU. Mnogo starejših je zanimalo, kje, kako in kdaj se lahko izobražujejo. Koristne nasvete so prejeli v našem svetovalnem kotičku, v katerem so sodelovala dve središči ISIO in SSU iz Ljubljane, eno iz Novega mesta in eno iz Kranja. Svetovalci so učenje in izobraževanje še bolj približali različnim skupinam odraslih in jih motivirali za vključevanje v različne oblike neformalnega učenja in izobraževanja za osebni razvoj. Obiskovalce so najbolj zanimale vsebine, kot so zdravje, vrtnarjenje, učenje tujih jezikov za hobi, računalništvo za vsakdan in podobno.

Za uspešen doprinos k širjenju informacij o svetovalni dejavnosti v njihovem lokalnem okolju in drugje ter na družbenih omrežjih se središčem ISIO in SSU na tem mestu prav lepo zahvaljujemo. Prepričani smo, da so marsikateremu obiskovalcu z uporabnimi informacijami in koristnimi nasveti o izobraževanju pomagala osvetliti pot do cilja. Skupaj ustvarjamo dobre zgodbe o boljšem življenju.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS