Združenje EAEA je leta 2016 izdalo Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju. Letos je pred nami njegova posodobljena različica, ki predstavlja odlično orodje za zagovornike učenja odraslih. Primerjava s prvotno različico kaže, da se slogan “Moč in radost učenja odraslih” še krepi.

IO pomaga spreminjati življenje in s tem prispeva k skupnemu dobremu. Posodobljeni Manifest izpostavlja devet izzivov:

  1. Dejavno državljanstvo, demokracijo,
  2. Zdravje in dobro počutje,
  3. Življenjske spretnosti za posameznike,
  4. Socialno kohezijo, pravičnost in enakost,
  5. Zaposlovanje in delo,
  6. Digitalizacijo,
  7. Migracije in demografske spremembe,
  8. Trajnost,
  9. Izobraževanje odraslih in evropske ter mednarodne politike.

Posodobljeno besedilo Manifesta bomo tako kot prvo različico prevedli ter objavili opremljeno s slovenskimi primeri in zgodbami učečih se.

EAEA v februarju začenja tudi s kampanjo za evropske volitve. Kandidate za evropske poslance želijo s pomočjo Manifesta ozaveščati o pomenu IO in jih povabiti, naj podprejo vizijo EAEA o učeči se Evropi.

EAEA spodbuja vseevropsko prizadevanje za korak naprej, za razvoj družbe znanja, ki se je zmožna spopasti z izzivi našega časa. To zahteva trajnostne naložbe zdaj in tukaj – na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni v IO.

Aktivnosti EAEA lahko spremljate tudi prek družbenih omrežij FacebookTwitter in kanala na YouTube.

Priredila: Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS