Udeleženci programa Izobraževanje za mestne menedžerje so se v maju seznanili z modelom menedžmenta mestnih središč, strateškim upravljanjem in spodbujanjem podjetništva v mestnih središčih, pa tudi z inoviranjem in trženjem ter učinkovitim komuniciranjem za njihovo obuditev. Vsako srečanje modula je gostilo drugo mesto, najprej Ljubljana, potem Celje in Koper ter nazadnje Maribor.

Izobraževanja, namenjenega mestnim menedžerjem oziroma osebam, odgovornim za menedžment mestnih središč, se je udeležilo in ga uspešno zaključilo 23 udeležencev iz 18 slovenskih občin. Vključeni so bili tako predstavniki velikih mestnih (Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Kranj, Nova Gorica) kot manjših občin (Ajdovščina, Bled, Bohinj, Jesenice, Kamnik, Jesenice, Ljutomer, Ptuj, Ruše, Šentjur, Tolmin, Zagorje idr.). Udeleženci so bili nad usposabljanjem navdušeni. Na petstopenjski lestvici so z oceno 4,7 potrdili, da je izpolnilo njihova pričakovanja. Prav tako so najvišje na petstopenjski lestvici ocenili posamezne učne aktivnosti: predstavitev in ogled dobrih praks v mestnih središčih (5,00) ter srečanja v živo na delavnicah (4,8).

DOBA Fakulteta je v letošnjem letu po naročilu Javne agencije SPIRIT Slovenija pripravila in izvedla to usposabljanje s ciljem obuditi in spodbuditi razvoj mestnih središč. Gre za krajši intenzivni program, izveden v štirih tednih, s štirimi moduli. Uporabljeni so sodobni pristopi k poučevanju – kombinacija online učenja in srečanj v obliki delavnic ter ogledov dobrih praks.

V virtualnem prostoru so imeli udeleženci možnost poslušati predavanja, pregledati gradiva, pripraviti prve naloge ter pridobiti povratne informacije od učiteljev. Srečanja v živo so bila namenjena poglabljanju znanj – delavnicam, kjer so udeleženci delali v timih, se povezovali in mrežili, ustvarjali skupaj, razvijali ideje, izmenjevali prakse in znanja, si ogledali dobre prakse v mestih, ki so nas gostila. Skratka, na srečanjih nismo zgubljali časa s poslušanjem predavanj. Učitelji so usmerjali, vodili in koordinirali znanja vseh udeleženih. V izobraževalni program smo aktivno vključili tudi mestne občine, ki imajo že izkušnje z razvojem mestnih središč – tako je bil drugi del programa vedno namenjen izmenjavi tovrstnih praks. Mestni menedžerji iz teh mest so tako soustvarjali program ter s tem pokrili praktični del kot dopolnitev/protiutež teoriji, ki so jo pokrivali učitelji.

Na DOBA fakulteti uporabljamo kombinirano obliko izobraževanja. Več ...

Pri kombinirani obliki izobraževanja poskušamo izkoristiti prednosti online izvedbe in srečanj v živo. Prednost online načina izobraževanja in usposabljanja je v prvi vrsti možnost uporabe sodobnih pedagoških pristopov, ki omogočajo učinkovitejše učenje resnično uporabnega. Posredno pa  hkrati zajamemo večje skupine na širšem geografskem področju ob nižjih stroških in omogočimo udeležencem uskladitev izobraževanja z ostalimi obveznostmi. V virtualnem okolju se udeleženci pripravijo na srečanje v živo: poslušajo posnetke predavanj, proučijo gradiva, naredijo prve naloge. To jim omogoči stopiti korak naprej na srečanju – poglabljati znanja z izmenjavo znanj, izkušenj, mreženje ter kreiranje novega znanja.

DOBA Fakulteta tako tudi po 20 letih ostaja napredna ustanova, ki s sodobnimi pristopi in metodami odgovarja na potrebe posameznikov, odpira in širi izobraževalni prostor ter vnaša v slovenski prostor svetovne trende v online izobraževanju.

 

Mag. Vesna Kolenc Potočnik  (vesna.kolenc-potocnik@doba.si), DOBA Fakulteta

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog