Strokovni posvet mreže SUTŽO z naslovom Izzivi in perspektive globalnega povezovanja za razvoj nove podobe starosti sofinancira MIZŠ.

Tokratni strokovni dogodek se osredotoča na mednarodno povezovanje, zato ga pripravljajo skupaj z Moiro Allan, predstavnico mreže Pass It On Network: A Global Exchange for Positive Ageing (Mreža Predaj naprej: svetovna izmenjava za pozitivno staranje) in drugimi strokovnjaki iz tujine. Temeljna pogoja za vključujočo se družbo (inclusive society) sta vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko delo. Za razvoj in utrjevanje sodobne podobe starosti potrebujemo tudi mednarodno povezovanje in temu je namenjen tokratni, ki ga pripravljajo skupaj Program je dosegljiv tukaj. Prijave sprejemajo na e-naslovu.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS