Strokovni posvet mreže SUTŽO z naslovom Izzivi in perspektive globalnega povezovanja za razvoj nove podobe starosti sofinancira MIZŠ.

Tokratni strokovni dogodek se osredotoča na mednarodno povezovanje, zato ga pripravljajo skupaj z Moiro Allan, predstavnico mreže Pass It On Network: A Global Exchange for Positive Ageing (Mreža Predaj naprej: svetovna izmenjava za pozitivno staranje) in drugimi strokovnjaki iz tujine. Temeljna pogoja za vključujočo se družbo (inclusive society) sta vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko delo. Za razvoj in utrjevanje sodobne podobe starosti potrebujemo tudi mednarodno povezovanje in temu je namenjen tokratni, ki ga pripravljajo skupaj Program je dosegljiv tukaj. Prijave sprejemajo na e-naslovu.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog