Februarja je združenje EAEA izdalo posodobljeno različico Manifesta za učenje odraslih v 21. stoletju (Manifesto for Adult Learning in the 21st Century: The Power and Joy of Learning), zdaj pa je pred vami tudi slovenski prevod.

Posodobili so različico iz leta 2016, dodali nekaj novih primerov in poziv ustvarjalcem politik h konkretnim akcijam, ki bodo izboljšale kakovost življenja odraslih. Občutek moči in radosti učenja odraslih se še krepi.

EAEA in njeni člani v publikaciji opozarjamo na izzive v IO, ki se kažejo na devetih ključnih področjih: Dejavno državljanstvo in demokracija; Zdravje in dobro počutje; Življenjske spretnosti za posameznike; Socialna kohezija, pravičnost in enakost; Zaposlovanje in delo; Digitalizacija; Migracije in demografske spremembe; Trajnost; Izobraževanje odraslih ter evropske in mednarodne politike. Oplemenitili smo jih s slovenskimi primeri: predstavljamo raziskave, primere iz prakse in izkušnje udeležencev, ki jih je zbral ACS.

Vabimo vas k branju Manifesta, ki predstavlja odlično orodje za zagovornike učenja odraslih. Oglejte si tudi letak v slovenščini.

Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog