Sredi marca smo se knjižničarji iz najrazličnejših slovenskih ustanov zbrali na predstavitvi Novosti v knjižničarstvu v NUK. Stanovska srečanja so vedno zanimiva, seznanijo nas z dogajanjem tako v stroki kot med uporabniki in omogočijo neformalno druženje.

Tokrat smo slišali dve predstavitvi magistrskih nalog. Maja Femc je z anketo raziskovala uporabo e-knjig v Mestni knjižnici Ljubljana. Ustanova ima uravnoteženo ponudbo literature slovenskih in tujih avtorjev, mogoče si je izposoditi bralnik. Večina vprašanih sicer bere e-knjige, malo pa si jih te izposoja v knjižnici. Večina bralcev e-knjig je moških z več kot višješolsko izobrazbo. Nekaj rezultatov je zares presenetljivih. V raziskavi se je izkazalo, da mlajši od 24 let odklanjajo branje v elektronskih formatih, manj kot polovica bralcev ve, da si je mogoče izposoditi e-knjige in le 20 % vprašanih ima informacijo, da si je mogoče izposoditi napravo za branje. Sklep magistrskega dela in nadaljnji koraki so razumljivi sami po sebi: knjižničarji moramo več ozaveščati, podrobneje moramo predstaviti svojo ponudbo. Na podlagi rezultatov se odpira razprava o tradicionalnih in sodobnih pristopih k branju.

Daša Ramšak je se je v svoji magistrski nalogi ukvarjala z vizualizacijo informacij v sistemih za poizvedovanje. Izhajala je s stališča, da sodobni uporabnik spleta ne išče informacij le s ključnimi besedami oziroma da tak pristop ne zadostuje. Raziskala je različne obstoječe sisteme vizualizacije informacij ter primerjala njihovo preglednost in uporabnost.

Dve zanimivi predstavitvi sta se nanašali na splošne knjižnice. Knjižnica Šentvid se je ob prenovi prostorov preoblikovala v zeleno knjižnico. Na voljo imajo več gradiva s področja ekologije, redno organizirajo eko teden, ko v tednu dni pripravijo dogodke za odrasle in otroke. Z njimi opozarjajo na okolje, naravo in prostor, v katerem živimo.

Posebno me je nagovoril projekt Little Free Library, ki je razširjen povsod po svetu. Pridružuje se mu tudi vedno več slovenskih lokalnih skupnosti. Gre za manjše »knjižnice«, kjer je mogoče knjigo vzeti, prebrati, vrniti, zamenjati … Na Ptuju je projekt zagnala Tjaša Mrgole Jukič, ki je stvar tudi predstavila.

Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog