V najnovejši izdaji novičnika VKO lahko prebiramo informacije, ki so zanimive in aktualne tudi za zaposlene v IO.

Ena takih je prav gotovo povezava do Cedefopove analize o poklicih, ki zaradi novega koronavirusa najbolj trpijo. Raziskava med drugim upošteva spletne oglase za delo in se osredotoča na kompetence, ki jih delodajalci zahtevajo. Prikazano je, katera delovna mesta in sektorje bo kriza najbolj prizadela. Seveda pa pregled ni popoln. Na najbolj sveže podatke o dejanskem vplivu omejevalnih ukrepov na gospodarstvo bo treba še počakati.

Predstavljajo tudi novo publikacijo Lifelong Guidance in Estonia 2020, ki vsebuje strateški pogled, seznam odločevalskih in izvajalskih institucij ter tipov storitev VKO, opisuje vpeljane digitalne rešitve za posredovanje storitev VKO, potrebne kvalifikacije izvajalcev VKO, mednarodno sodelovanje ter sistema izobraževanja in zaposlovanja.

V praktičnem vodniku z naslovom The Career Coaching Toolkit je predstavljenih 34 učinkovitih tehnik, ki temeljijo na znanstvenih raziskavah. Knjižica nudi poglobljeno razumevanje posamezne tehnike – kako in zakaj deluje in kdaj jo uporabiti pri delu s strankami.

Vse to in še več lahko preberete v majskem VKO novičniku ali pa na e-portalu VKO točka, kjer se lahko naročite na e-novice.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS