Z veseljem smo sprejeli novico, da je med letošnjimi dobitniki Nagrade RS za izjemne dosežke in življenjsko delo na področju šolstva za leto 2018 tudi naša sodelavka, mag. Tanja Vilič Klenovšek.

Tanja je nagrado prejela za izjemne dosežke na področju razvoja svetovalne dejavnosti za odrasle. S tem se ukvarja že od devetdesetih let prejšnjega tisočletja. Na osnovi ugotovljenih potreb po organizirani, celostni in kakovostni svetovalni podpori odraslim v izobraževanju in učenju je sooblikovala koncept ISIO, iz katerega so nastala regionalna svetovalna središča za izobraževanje odraslih (središča ISIO). Njena prizadevanja so pripomogla, da so se ta v skoraj dvajsetih letih delovanja sistemsko umestila na področje izobraževanje odraslih.

Ves čas razvoja središč skrbi za strokovno podporo njihovemu delovanju, v prvi vrsti za strokovno usposobljenost svetovalcev, ki so temelj kakovostne svetovalne dejavnosti. Njihovo delo ves čas podpira, tako da razvija različna orodja in pripomočke za uporabo v svetovalni dejavnosti. To dopolnjuje z različnimi pristopi, s katerimi želimo doseči in v izobraževanje vključiti različne skupine odraslih v naši družbi, tudi tiste najbolj ranljive.

Omeniti je treba tudi njeno aktivnost v mednarodnem prostoru. Na začetku svoje karierne poti je sodelovala predvsem z državami, po katerih se je lahko zgledovala. Proučevala je različne že razvite pristope k svetovalni dejavnosti za odrasle. Pozneje je izmenjevanje znanja in izkušenj postalo obojestransko. Dejavnost, ki jo je razvila, je kmalu postala prepoznana tudi v evropskem prostoru in model svetovalne dejavnosti se je že kmalu po vpeljavi v prakso prenašal v nekatere države jugovzhodne Evrope. Redno je vabljena na različne mednarodne dogodke in konference, kjer uspešno predstavlja svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih.

Njeno poznavanje sistema izobraževanja odraslih je izjemno, saj je vsa leta intenzivno delovala na področju umeščanja svetovalne dejavnosti v sistem izobraževanja, hkrati pa je sodelovala tudi pri pripravi vseh ključnih dokumentov na tem področju, tako pri Kurikularni prenovi konec devetdesetih, Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) in Zakonu o izobraževanju odraslih (2018).

In kaj bi lahko o njenem delu povedalo več kot konkretni podatki?

  • V času delovanja svetovalnih središč je možnost informiranja in svetovanja poiskalo več kot 200.000 odraslih.
  • Za delo v središčih ISIO je usposobljenih 155 svetovalcev, ki se tudi redno spopolnjujejo tudi na ACS.
  • V partnerski mreži središč ISIO sodeluje več kot 320 različnih partnerjev tako s širšega področja izobraževanja in razvoja človeških virov, kot tudi s področja upravljanja lokalne politike.
  • Na temo svetovalne dejavnosti je bilo organiziranih več kot 80 strokovnih dogodkov.
  • Je soavtorica 4 strokovnih priročnikov in več kot 30 različnih strokovnih in promocijskih gradiv o svetovalni dejavnosti.
  • Središča ISIO in ACS so sodelovala v več kot 20 mednarodnih projektih na temo svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih.

Njena zavzetost in strokovnost sta nepogrešljivi tudi na ACS. Kot ena od štirih vodij središč vseskozi aktivno sodeluje pri razvoju centra. Sodelavci visoko cenimo njeno strokovnost in pripravljenost sodelovati v različnih dejavnostih. Je družabna, topla sodelavka, s katero se radi družimo.

Še beseda o Tanji kot vodji Središča za svetovanje in vrednotenje. Sodelujeva že več kot 15 let in v tem času je njeno vodenje pripomoglo k profesionalizaciji in strokovnosti vseh sodelavcev v središču. Vseskozi nas podpira, nam omogoča strokovni razvoj, pred nas postavlja strokovne izzive, tako da se nenehno bogatimo in osebnostno rastemo.

Mag. Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si), ACS

Skip to content