O Dnevih svetovanja za znanje smo letos prvič govorili na srečanju v prostorih Kovačnice – podjetniškega inkubatorja Kranj – že v začetku junija. Ugotavljali smo, kakšen dogodek bi lahko izpeljali skupaj, glede na to, da je vseh šestnajst partnerjev med seboj precej različnih. Razmišljali smo o skupnih temah, ki bi bile zanimive in koristne za prebivalce naše regije. Spraševali smo se, kako objavljati informacije, da bi bile dostopne vsem. Predlagani so bili različni načini: kratki predstavitveni filmi partnerjev, predstavitvene stojnice ali okrogla miza. Te teme so zajemale navajanje storitev, ki jih partnerji nudijo prebivalcem, projektov, v katerih sodelujejo, organizacijskih pristopov ipd.

Na strokovnem aktivu SDIO na LU Kranj smo se namenili s predlaganimi temami obeležiti letošnjo pobudo ELS, ki jih promoviramo (tudi) v Dnevih svetovanja za znanje. V evropskih dokumentih je pogosto omenjen prehod v zeleno in digitalno skupnost. Mnogim ta pojem predstavlja uganko in ne vedo točno, kaj naj si pod tem predstavljajo. Zato smo se odločili pripraviti okroglo mizo z naslovom Poti do zelenih in digitalnih znanj. Na dogodku smo s partnerji strateškega sveta predstavili, kaj na tem področju na območju Upravne enote Kranj že obstaja. kje prebivalci pridejo do znanj, da bodo nove tehnologije znali uporabljati v vsakdanjem življenju in tako prispevali k bolj zeleni in digitalni skupnosti.

Da bodo informacije dostopne vsem, smo okroglo mizo posneli in objavili na kanalu LU Kranj na YouTubu. Povezavo do posnetka smo posredovali vsem strateškim partnerjem in objavili informacijo o okrogli mizi na družabnih omrežjih ter spletni strani LU Kranj.

Dan za digitalno znanje, ki je bil namenjen ozaveščanju o digitalnih spretnostih, pa so naše svetovalke preživele na terenu. Izvedle so delavnico Poklepetajte z umetno inteligenco. Občanom Jezerskega, Preddvora, Šenčurja, Nakla in Kranja so predstavile prednosti in slabosti pametnih klepetalnikov.

Za večjo prepoznavnost dejavnosti svetovanja v izobraževanju odraslih smo Svetovalno središče Kranj predstavili tudi na stojnicah na Mavški in Stražiški tržnici.

Mojca Rozman (mojca.rozman@luniverza.si), LU Kranj

Skip to content