Uradni zaključek ELS je v znameniti bruseljski konferenčni center s pomenljivim imenom The EGG privabil več sto udeležencev. Še veliko več jih dogodek spremljalo po spletu, skupno je bilo navzočih nad 1.000 posameznikov, ki jih navdušujejo spretnosti..

»Kako naprej?« je vprašanje, zastavljeno v nazivu tega slavnostnega in vsebinsko bogatega dogodka. O prihodnosti, še prej pa o dosežkih ELS, so v treh panelih in šestih delovnih skupinah razpravljali vidni predstavniki politike, stroke in prakse iz vse Evrope.

Foto: Julie de Bellaing

Ton je prireditvi dala uvodničarka, Margrethe Vestager, izvršna podpredsednica EK, s svojim energičnim nastopom in prepričljivimi besedami o strateškem pomenu spretnosti. »Če bosta digitalni in zeleni prehod ustvarjala delovna mesta in blaginjo, si bo vsakdo želel sodelovati pri teh spremembah,« je zatrdila. Zagotavljanje priložnosti za pre- in dousposabljanje pa je označila za ključno poslanstvo danes in v prihodnje.

Foto: Julie de Bellaing

Dediščina ELS je tudi zaključna izjava nacionalnih koordinatorjev ELS

Prvi panel so sestavljali nacionalni koordinatorji ELS iz Belgije, Bolgarije, Finske, Francije in Španije. Nekateri so poročali o izboljšanem sodelovanju med ministrstvoma za zaposlovanje in izobraževanje ter apelirali, naj se v prizadevanja za zagotavljanje prepotrebnih spretnosti vključujejo tudi drugi resorji. Drugi so izpostavili večjo podporo, ki so je bili v ELS deležni pri uvajanju individualnih izobraževalnih računov (Francija), mikrodokazil in drugih spodbud za razvoj spretnosti in kompetenc (Bolgarija in Španija). Opozarjali so na naraščajočo potrebo po zagotavljanju kakovosti izobraževalnih programov. Predstavniki belgijskega predsedstva so omenili zaključno izjavo nacionalnih koordinatorjev o ELS, ki med drugim poudarja potrebo po inkluzivnosti trga dela.

Foto: Julie de Bellaing

Ustrezno usposobljeni delavci in kompetentni, kritično razmišljujoči državljani

Za oboje je treba usposabljati, so menili člani drugega panela, v katerem so se zbrali predstavniki evropskih mrež in platform. Zastopani so bili Mreža evropskih javnih zavodov za zaposlovanje, Evropski forum za poklicno izobraževanje in usposabljanje, Evropska konfederacija gradbenikov, Evropska mreža za vajeništvo, Evropska platforma za vseživljenjsko učenje ter Uprava danskih državnih železnic.

Njihova razprava je potekala pod naslovom ELS kot odskočna deska za revolucijo spretnosti. Omenjene mreže so poročale, da so ELS izkoristile za nov zagon pri uresničevanju svojih poslanstev. Presenetljivo veliko besed je bilo izrečenih o celostnih pristopih, mehkih in prečnih spretnostih, empatiji pa tudi ozaveščanju, motiviranju, svetovanju in doseganju ciljnih skupin na terenu. Vrednotenje že obstoječih znanj ter prilagajanje izobraževalnih programov potrebam učečih se – vse to in še marsikaj so izpostavili kot pravo pot v okoliščinah, ko je pomanjkanje ustrezno usposobljene delovne sile kritično. Najbolj je navdušil Danec Per, ki je dosegel zavidljive rezultate pri rekrutiranju in usposabljanju osebja danskih železnic. Njegov recept se glasi: zaposluj glede na naravnanost in odnos kandidata do dela, šele potem pride na vrsto usposabljanje za pridobitev specifičnih poklicnih spretnosti.

V žarišču sta bila dva vidika

Pakt za spretnosti (Pact for skills) je pobuda EK, ki podpira javne in zasebne organizacije pri pre- in dousposabljanju. Zagotavlja jim tudi finančne mehanizme za uspešen digitalni in zeleni prehod. Partnerstva se vzpostavljajo v regijah in panogah. Prisluhnili smo primeroma s področja obnovljivih energetskih virov ter inovacij v kmetijstvu, s poudarkom na upravljanju z vodo.

Drugi kratki predstavitvi sta zadevali agenciji ETF in CEDEFOP. Prva deluje izven EU, druga pa izvaja raziskave ter spremlja in napoveduje dogajanje v zaposlovanju in izobraževanju v Evropi. Obe ustanovi prispevata k napredku in večji učinkovitosti pri sprejemanju političnih odločitev o zagotavljanju spretnosti.

Foto: Julie de Bellaing

Za presenečenje in navdih so nam organizatorji po kosilu pripravili nastope treh izvajalcev t. i. slam poezije iz Avstrije, Irske in Slovenije (Matic Ačko). V rimah so izjemno prepričljivo in fascinantno izrazili svoje izkušnje in odnos do spretnosti.

Živahna interakcija v razpravljavskih skupinah 

Udeleženci, ki smo se dogodka udeležili osebno, smo v šestih delovnih skupinah razpravljali o ključnih temah ELS in njihovi prihodnosti. Izmenjava pogledov je bila dinamična, temeljila je na naši različnosti, kljub temu pa smo našli mnoge stične točke. Zedinili smo se na primer glede nujnosti vzpostavitve kulture vseživljenjskosti učenja, nadaljnjega sodelovanja med socialnimi partnerji in državnimi oblastmi ter implementacije regionalnih in lokalnih strategij za razvoj spretnosti.

Foto: Julie de Bellaing

Revolucija spretnosti za Evropo – danes in jutri

Tudi v zadnjem panelu je bila zastopana Slovenija. Tea Jarc, lani izvoljena za vlogo konfederalne sekretarke ETUC, je nastopila v družbi visokih predstavnikov EK, Evropskega parlamenta, valonske vlade in drugih. Njihovi odgovori na ogrevalno vprašanje, katere spretnosti bi moral imeti vsakdo, so glasili: timski in inovativni duh, sposobnost priznavanja napak in pripravljenost za učenje, upravljavske spretnosti, strast, odpornost, odprtost za spremembe, državljanske spretnosti, empatijo …

Foto: Julie de Bellaing

Slišati je bilo pozive k izboljšanju kakovosti delovnih mest, uravnavanju delovnega in prostega časa ter izobraževanju in usposabljanju za sedanje in prihodnje, hitro spreminjajoče se potrebe trga dela. Omenjen je bil nedavno sprejeti Akcijski načrt za odpravljanje primanjkljajev delovne sile in spretnosti v EU (Communication: Action Plan on labour and skills shortages in the EU). Predstavnik Evropskega parlamenta je pozornost usmeril v nujnost tripartitnega pristopa: javno, zasebno in individualno sfero, pri čemer naj bi prva odigrala vodilno vlogo.

Foto: Julie de Bellaing

V svojem zaključnem nagovoru je komisar za delo in socialne pravice, Nicolas Schmit, ponovil besede, ki jih je v ELS izrekel pogosto: potrebujemo dekado spretnosti, saj izzivi ostajajo, nekateri postajajo vse bolj pereči. Zahvalil se je tisočem ljudi in ustanov, ki so ELS vzeli tudi za svoj izziv in prispevali k pomembnim premikom. Svoj govor je zaključil z mislimi nekdanjega komisarja in velikega humanista Jacquesa Delorsa o tem, da naj bi vsakdo imel vseživljenjsko pravico in priložnosti za neprestano učenje.

Na pobudo, da naj bi evropske volitve prinesle komisarja za spretnosti, je odgovoril, da to ni smiselno, saj gre za horizontalni pristop – vključeni morajo biti vsi.

»Iskra je zanetena – prizadevajmo si, da ogenj ostane živ in agilen,« je sklenil.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS

Foto: uradna stran EK (Julie de Bellaing)