Preteklo leto so med drugim zaznamovale evropske volitve v maju, s tem pa številne priložnosti in izzivi za civilno družbo, ki jih je LLLP dodobra izkoristila. O tem priča poročilo o njihovem delovanju v letu 2019 (LLLP Annual Activity Report of 2019).

Publikacija s številnimi infografikami predstavlja dejavnosti Platforme: kdo so, kakšna je njihova vizija in cilji delovanja, kdo so polnopravni in pridruženi člani … Poročilo izpostavlja številne dogodke, ki so prispevali k ozaveščanju pomena VŽU; riše posebno omrežje projektov EU, kjer se vsakodnevno izmenjuje znanje, in pomembnih mednarodnih partnerstev; v številkah predstavljajo domet svojih družbenih omrežij in financiranje.

Objavljajo odzive na številne politične pobude EU in se v nadaljevanju osredotočajo na učenje demokracije in učna okolja.

Poročilo zaključujejo s pisano paleto obrazov – članov usmerjevalnega odbora in sekretariata.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS