Projekt Kolegice je namenjen mladim ženskam, starim od 19 do 30 let, ki si želijo več zaposlitvenih priložnosti in informacij. V okviru projekta se na regionalni ravni oblikuje skupina udeleženk, ki si izmenjujejo mnenja, se podpirajo pri doseganju zaposlitvenih ciljev in organizirajo dogodek, s katerim javnost še dodatno obveščajo o problematiki zaposlovanja mladih visoko izobraženih žensk. Projekt deluje v okviru zavoda Nefiks, ki podpira neformalna izobraževanja in usposabljanja za mlade do 30 let.

En krog projekta teče v sodelovanju z Borzo dela v prostorih Mestne knjižnice Ljubljana (MKL), ki sodeluje v projektu Kolegice, da bi pripomogla k proaktivnosti mladih iskalk zaposlitve.

Skupino Kolegic v Ljubljani sestavljajo dekleta z različno izobrazbo, izkušnjami, spretnostmi in cilji. Povezujejo jih njihova ambicioznost, zavzetost, ciljna usmerjenost in iskanje pravih priložnosti za svoj osebni in poklicni razvoj. Na tedenskih srečanjih oblikujejo razprave o zaposlitvenih možnostih, trgu dela in učinkovitih prijemih za iskanje zaposlitve.

20. marca v prostorih Trubarjeve hiše literature organizirajo dogodek z naslovom Drzne ženske na poti uspeha, kjer bodo predstavile uspešne zgodbe drznih žensk, ki so si v svojem življenju upale narediti nekaj izjemnega. S tem dogodkom želijo poudariti, da je slišati zgodbe o uspehu še vedno tisti pravi navdih za lastni pogum in da je čar uspeha v procesu in ne le v doseganju zastavljenega cilja.

Projekt Kolegice v Ljubljani financirata Urad za mladino MOL in Urad RS za mladino.

Anja Jovanovič (bd@mklj.si), MK Ljubljana, Borza dela