Na ACS smo v okviru projekta ESS Strokovna podpora na področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022 pripravili dve novi knjižici iz zbirke Opisniki temeljnih zmožnosti, in sicer za temeljni zmožnosti Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti ter Digitalna pismenost. S tem nadaljujemo delo prejšnjega projekta ESS Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja, kjer smo prav tako v sodelovanju z učitelji praktiki pripravili knjižice z opisniki za temeljne zmožnosti Sporazumevanje v maternem jeziku, Učenje učenja, Samoiniciativnost in podjetnost ter Matematična kompetenca in osnove kompetence v znanosti in tehnologiji.

V sklopu tega projekta nadaljujemo z opisniki za preostale štiri temeljne zmožnosti, Sporazumevanje v tujih jezikih, Digitalna pismenost, Socialne in državljanske kompetence ter Kulturna zavest in izražanje. Opisnike za osem temeljnih zmožnosti bomo ob koncu projekta povezali v zbirko. Knjižici Sporazumevanje v tujih jezikih in Digitalna pismenost sta že zaključeni, ostali dve pa bomo skupaj z učitelji pripravili v obdobju 2018–2020. Opisniki bodo prispevali k lažjemu spremljanju posameznikovega napredovanja in bodo izobraževalcem odraslih v pomoč pri bolj transparentnem vrednotenju znanja, pridobljenega po neformalnih poteh.

Za oblikovanje opisnikov za izbrana področja temeljnih zmožnosti smo izbrali metodo akcijskega raziskovanja, ki predvideva tesno sodelovanje strokovnjakov s praktiki – učitelji in mentorji. Gre za povezovanje poglobljenega strokovnega dela z medsebojnim učenjem. Praktiki imajo v okviru delovanja skupine priložnost, da se poglobijo v teoretske temelje svojega dela z ljudmi in hkrati preučujejo in raziskujejo posamezno kompetenco v svoji neposredni izobraževalni praksi. Svoja spoznanja nato povežejo s teorijo v okviru delovanja skupine. Po izkušnjah gre za eno najbolj žlahtnih oblik učenja strokovnih delavcev, v okviru katere se nenehno prepletata praksa in teorija. Sodelavci pri tem spoznajo celoten cikel akcijskega raziskovanja kot metodo, ki jo lahko aplicirajo tudi na svoje delo na kateremkoli področju. Rezultat dela skupine so seveda opisniki določene kompetence, ki nastanejo na podlagi resničnih situacij in potreb ljudi, v procesu akcijskega raziskovanja pa se še preskusijo.

Tako obe novi knjižici kot ostale štiri so dosegljive na spletni strani Pismenost.

Katja Bider in Diana Volčjak (diana.volcjak@acs.si), ACS