Niz rednih štirinajstdnevnih srečanj škofjeloškega BŠK je bil v marcu in aprilu 2020 onemogočen. Vzrok – koronavirusna karantena, seveda!

V začetku februarju smo svoje delovanje še uspele obeležiti s fotografsko razstavo, imenovano 15 let Knjigosnedk. Ob izbruhu virusa v marcu pa sodelovanja nismo prekinile, le naredile smo tisto, kar ŠK-jevke znamo – prilagodile smo se. Ker se nismo smele redno družiti za mizo s prebranimi knjigami, smo prav za kratko otrpnile, potem pa iztisnile iz sebe še več, kot smo celo same v začetku pričakovale. V več kot 100  viber-, sms- in elektronskih sporočilih smo si izmenjevale napotke, občutja, vtise, podobe, naslove knjig, šale …, kar je našo povezanost še utrdilo. Solz ni manjkalo, a največkrat zaradi krohotanja ob resnicah v zapisanih ali posnetih šalah. Kruhopeka – odkritje na slovenskih kuhinjskih mizah – se je v naših kuhinjah kosala s knjigosnedstvom; tako imenujemo čas za urejanje knjižnih spominov in polic, pisno razširjanje pomembnih razmišljanj o življenju, pa obveščanje o metodah za dostop do prostih knjig, tudi fotografiranje vtisov iz sveta … Kar ni šlo skozi usta v ušesa vsakih štirinajst dni v krožku, je pač našlo nov komunikacijski kanal – skozi oči v oči in naprej v bralske duše.

Krožkarica, odlična fotografinja Olga Lipič, je vsebine sporočil povzela v hudomušni fotoreportaži, ki resnično poudari moči knjigosnedstva.

Ste si zapomnili, kdo smo me? Kreativne Knjigosnedke iz koronakrize, na kratko 3 × K.

Mar nismo knjigosnedke in knjigosnedci na nek način tudi številni članice in člani iz aktivne mreže drugih bralnih ali klasičnih krožkov?

Nataša Škofic Kranjc (natasa.jerebika@t-2.net), ŠK Knjigosnedke