Kaj se zgodi, če združiš kariero, mlade in delodajalce? Karierijada, karierna olimpijada! 9. marca smo jo na LU Koper izpeljali v okviru NEKSTEP. Karierna olimpijada je združila hekaton, karierne delavnice in t. i. hitre zmenke z delodajalci. Zaključila se je s predavanjem priznanega fotografa in strokovnjaka za marketing Jerneja Narata. Karierijada je dijakom in študentom odprla prostor za sproščeno in kreativno spoznavanje z delodajalci.

Na hekatonu, ki se je odvijal že mesece pred samim dogodkom, so tri lokalna podjetja predstavila izzive za mlade. Povabila so k sestavi promocijskega oglasa, ki bo promoviral storitve za (bodoče) podjetnike, zaposlitvenega oglasa, ki bi k sodelovanju privabil mlade, in k rešitvi na področju digitalizacije gradbeništva. Podjetja so rešitve zaupala kreativnosti mladih in rezultatih so jih navdušili. Na Karierijadi smo povzeli odlične rešitve dijakov Srednje ekonomsko poslovne šole Koper in Srednje tehniške šole Koper ter razglasili zmagovalno ekipo, ki je reševalo digitalizacijo gradbenih procesov. Podjetje, ki je postavilo izziv, je dijake povabilo k sodelovanju pri projektih. Z zmagovalno skupino se že dogovarja v smeri postopne vpeljave nekaterih rešitev v prakso.

Organizatorji Karierijade smo želeli, da bi se sodelujoči mladi dobro pripravili na srečanje z delodajalci, zato smo organizirali tri vsebinsko različne delavnice, ki so udeležencem omogočile pridobitev novih spretnosti ter boljši vpogled vase. Udeleženci so spoznavali svoje veščine in kompetence ter svoje osebnostne lastnosti in vrednote. Naučili so se predstaviti spoznanja v dobrem življenjepisu. Na delavnici za pripravo na zaposlitveni razgovor pa so odkrili, kako pustiti odličen vtis. Udeleženci so si oblikovali dobro predstavo o sebi in se znali realno, a zanimivo predstaviti.

In najboljši del? Vse naučeno so takoj preizkusili v praksi na hitrih razgovorih z delodajalci, kariernih zmenkih. Mladi na Karierijadi so se lahko predstavili 12 delodajalcem iz regije, ki so iskali nove moči za skupno kar 19 delovnih mest. Sodelujoča podjetja so se pogovarjala z več kot 40 kandidati. Predstavniki podjetij so jih spraševali o interesih, dobrih in slabih lastnostih ter z njimi iskali skupne točke. Udeleženci zmenkov so lahko izbrali, h katerim delodajalcem bi radi prišli na razgovor. V veliki meri smo njihove želje upoštevali, kar se je odrazilo v kakovosti razgovorov in pripravljenosti udeležencev. Vsak je imel pet zmenkov z različnimi delodajalci in si je tako nabral izkušnje z različnimi kadroviki. Na drugi strani so podjetja imela možnost spoznati zainteresirane posameznike. Z nekaterimi so se že začeli dogovarjati za izvajanje prakse ali za poletno študentsko delo. Izkušnja je bila vsekakor dragocena za obe strani.

V sklepnem dogodku Karierijade smo prisluhnili Jernerju Naratu, izkušenemu fotografu in strokovnjaku za marketing. Izpostavil je pomen zgodb. Pripovedujemo si jih tako v zasebnem kot poslovnem okolju. Na razgovoru za zaposlitev si delodajalec in kandidat pravzaprav izmenjata svoji zgodbi in preverjata, koliko se medsebojno dopolnjujeta. Podjetja in posamezniki v delovnem okolju zgodbe pripovedujemo strankam, poslovnim partnerjem in sodelavcem. Prav privlačne zgodbe nas delajo uspešne, saj temeljijo na osebnih izkušnjah, nosijo sporočilnost in se med seboj prepletajo. Če želimo zgodbo predati naprej, jo moramo v prvem koraku prepoznati. Pri tem nam pomagajo vprašanja, ki raziskujejo v globino, ki sprašujejo zakaj, podobno kot to delajo otroci. Ko zgodbo enkrat prepoznamo, nastopi drugi korak. Za uspešen prenos zgodbe je bistveno, da vemo, komu jo pripovedujemo, zato moramo raziskati svojo ciljno publiko. Tretji korak drugega dopolnjuje in nas spodbuja k načrtovanju lastne zgodbe. Razvijajmo jo s pomočjo ciljev, ki jih imamo pri komunikaciji s publiko in pri tem skoraj ni meja.

Tvoja zgodba je odvisna samo od lastnega ustvarjalnega uma in potrpežljivega dela.

Jernej Narat

Dobre zgodbe pogosto spremljajo slike in Karierijada ni izjema. Četrtkovo dogajanje je v slikovit grafičen prikaz zajela Lara Kastelic iz Nariši mi zgodbo. Kot grafična facilitatorka je pozorno poslušala in spremljala dogajanje na Karierijadi. Skozi risbo ji je dodala perspektivo in unikatno podobo, ki opazovalca pritegne.

Dogodek je potekal živahno in sproščeno. Tako med udeleženci kot delodajalci je bil dobro sprejet. To je bil naš cilj, zato smo si organizatorji na LU Koper oddahnili. Ključno se nam zdi, da se mladi že zgodaj povežejo s trgom dela in dobijo čim bolj realne izkušnje na tem področju. Prav ta namen zasledujemo s projektom NEKSTEP – Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih, financiranim s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. Partnerji v projektu, LU Sežana, Središče Rotunda in norveška organizacije ID Norway želimo mladim olajšati prehod na trg dela skozi vsebine karierne orientacije in podjetništva. Da bi ga suvereno izpeljali, ni dovolj le da mladi spoznajo trg dela, temveč je bistveno, da tudi trg dela spozna mlade in se pripravi na značilnosti, ki jih prinašajo v delovno okolje.

O projektu

Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 368.026 EUR. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.

Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega prispevka je odgovorna izključno Ljudska univerza Koper in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Ksenija Zečević (ksenija.zecevic@lu-koper.si), LU Koper