Ena vodilnih svetovnih raziskovalk motivacije Carol S. Dweck je profesorica psihologije in predavateljica na številnih uglednih svetovnih univerzah. Poglablja se predvsem v uspeh – zanima jo, kaj loči uspešne posameznike od tistih, ki ne dosežejo svojih ciljev. Opravila je številne raziskave, v knjigi Moč miselnosti pa je znanstvena dognanja predstavila v poljudnem jeziku in jih ilustrirala s številnimi primeri, kakršne poznamo iz vsakdanjega življenja.

Kaj vodi posameznika k uspehu – geni ali okolje, ki ponudi priložnost? Odvisno, koga vprašamo. To je izziv, ki ga je izbrala avtorica, in na njem gradi svoje raziskovanje. Na kratko povedano, ljudi uvršča v dve skupini: togo in prožno misleče. Že po prvih nekaj straneh nam je bolj ali manj jasno, kam se uvrščamo. Vendar sledi več presenečenj. Prvo je to, da niso samo prožno misleči posamezniki dosegli velikih uspehov oziroma da prožna miselnosti ne pomeni nujno, da bomo uspešni. Togo misleči posamezniki ravno tako doživljajo uspehe, vendar … Preberite v knjigi. Drugo presenečenje pa je ugotovitev, da je lahko posameznik na določenih področjih tog, na drugih pa prožen.

Avtorica odkrito izpostavlja optimizem kot pristop, ki vodi k doseganju ciljev in življenjskemu uspehu. Poudarja, da se je mogoče spremeniti, da se da vplivati na svojo miselno naravnanost. Zase pravi, da je prožnost v sebi začutila, ko se je slišala reči: »To je pa težko. Zabavno bo.«

Knjiga je zanimiva, tekoče se bere, vključeni zgledi, zgodbe bolj ali manj znanih posameznikov popestrijo besedilo. Želite spoznati Carol S. Dweck najprej »v živo«? Oglejte si njen nastop na TedX. Potem pa le pridite v Knjižnico ACS, kjer si lahko izposodite njeno knjigo Moč miselnosti.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS