Znanstvena monografija Kako spodbujati zaposlene s podnaslovom Psihološki pristopi od A do Ž je nastala v želji, da bi delodajalci in kadroviki v podjetjih in drugih ustanovah dobili jasne smernice za motiviranje zaposlenih. Urednici Eva Boštjančič in Andreja Petrovčič sta ga zasnovali karseda pregledno. Različne metode sta razvrstili po abecednem redu, tako da lahko bralec že na podlagi kazala ugotovi, da obstaja cela vrsta načinov za spodbujanje zaposlenih. Misel, da je denar motivator le nekaj časa, je znana, prav tako tudi, da ima vsak zaposleni različne potrebe in ga je mogoče motivirati le, če ga vodja/kadrovik dovolj dobro pozna.

Avtorji prispevkov so študenti, magistranti in doktorandi Oddelka za psihologijo ljubljanske FF. Vsebina je dejansko razvrščena po abecedi, posamezna poglavja pa so urejena po enakem principu, zato se bralec v knjigi hitro znajde. Nekaj strani lahko prelistate na spletu, celotna tiskana izdaja pa je na voljo v Knjižnici ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS