Junijska številka glasila UIL v ospredje postavljajo pismenost odraslih, lokalne jezike in VŽU na afriškem podeželju. Objavljenih je deset prispevkov, ki temo obravnavajo z različnih zornih kotov. Nekateri avtorji se osredotočajo na najranljivejše družbene skupine, drugi na vprašanje dostopa do višje izobrazbe. Morda je mogoče, čeprav gre za drugačne okoliščine, kakšno spoznanje prenesti tudi v evropsko ali celo slovensko stvarnost. Objavljene so tudi recenzije treh strokovnih knjig.

Vsi prispevki so prosto dostopni na spletni strani založbe Springer, kjer je omogočen (brezplačen) dostop tudi do številnih drugih publikacij.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS