Junijska številka glasila UIL v ospredje postavljajo pismenost odraslih, lokalne jezike in VŽU na afriškem podeželju. Objavljenih je deset prispevkov, ki temo obravnavajo z različnih zornih kotov. Nekateri avtorji se osredotočajo na najranljivejše družbene skupine, drugi na vprašanje dostopa do višje izobrazbe. Morda je mogoče, čeprav gre za drugačne okoliščine, kakšno spoznanje prenesti tudi v evropsko ali celo slovensko stvarnost. Objavljene so tudi recenzije treh strokovnih knjig.

Vsi prispevki so prosto dostopni na spletni strani založbe Springer, kjer je omogočen (brezplačen) dostop tudi do številnih drugih publikacij.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

 

 

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog