19. decembra je pred polno dvorano Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani izzvenela proslava v počastitev 20-letnice delovanja in 25. obletnice zasnove programa PUM-O. Vzdušje je bilo prijazno, toplo in nasičeno s spodbudami. Program so pripravili udeleženci programa PUM-O pri IC Geoss v Ljubljani v sodelovanju z ACS in zunanjimi sodelavci.

Osrednja točka proslave je bila projekcija filma o PUM-O z naslovom Sence, ki ga je posnel ACS v počastitev obletnic in v spodbudo mladim za vključitev v program. Namenjen je prebujanju in spodbujanju mladega človeka, da začuti svoje moči in se zave svoje povezanosti s svetom. Po drugi strani pa želimo z njim svet opozoriti na mlade ljudi, ki se želijo uresničiti v njem. Predvsem si želimo širšega in globljega sodelovanja s šolami. Skupna pomoč ob pravem času lahko mladim pomaga, da ostanejo v šoli in presežejo težave, s katerimi se soočajo v življenju. Raziskave opozarjajo, da je izobrazba pomembnejši dejavnik vključenosti v družbo. Film, program dogodka in fotografije s proslave si lahko ogledate na spletni strani dogodka.

Zbrane sta nagovorila prof. dr. Ana Krajnc, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, in Mitja Kocjančič, nekdanji udeleženec programa PUM, ki je danes študent sociologije in promocijski govorec. Mitja je orisal svojo pot in osebnostno preobrazbo, ki jo je dosegel v PUM. Njegovo pričevanje je nagovorilo in spodbudilo mnoge udeležence programa, ki so se udeležili proslave, kajti pripoved je bila spontana in prepričljiva, njegovi osebni dosežki pa vredni vsega spoštovanja. Besede Mitje Kocjančiča so občinstvu segle do srca in vlile novo upanje; ne le udeležencem, ampak tudi svojcem in drugim, ki pomagajo mladim s podobnimi težavami, ki jih je Mitja premagal. Nekateri so po proslavili pristopili k njemu, nekateri pa so nas prosili za podatke, da bi lahko z njim vzpostavili osebni stik.
Mitja še zmeraj sodeluje s PUM-O pri LU Radovljica, kjer posameznim udeležencem kot zunanji mentor prostovoljno pomaga pri uresničevanju njihovih ciljev.

Prof. dr. Ana Krajnc je k prvi zasnovi programa iz leta 1994 (takrat še pod imenom Center za mlajše odrasle) napisala recenzijo, nato pa še teoretski uvod, ki je tudi danes aktualen. V svojem govoru je poudarila pomen skupnosti in mentorstva za osebnostni razvoj mladih in njihovo sodelovanje v družbi. Mladi, ki izpadejo iz šolskega sistema, so prevečkrat prezrti. Težave, s katerimi se soočajo, so pogosto razumljene bolj kot posledica osebnih okoliščin, manj pa kot posledica družbenih dejavnikov, ki še vplivajo na njihov položaj. Vendar je mlade treba videti v celoti – z njihovim osebnostnim potencialom in talenti, ki jih lahko razvijejo, če jim le okolje prisluhne in ustvari priložnosti, da jih izkažejo. Učno okolje v PUM-O temelji na zaupljivih in spodbudnih medosebnih odnosih, kar mlade pritegne in jih spodbudi, da začno izražati svojo ustvarjalnost, ki je obče človeška lastnost. Hkrati s tem pa se zavedo potrebe po učenju, pa tudi vpliva in odgovornosti, ki jo kot avtonomne osebe imajo za svoje življenje.

Posebno vzdušje na dogodku je ustvarila glasba, ki jo je izvajal mladi trio. Zasedba je nastala spontano ob snemanju filma o PUM-O: Lucijan Janež, električna kitara, Jernej Cerar, kajon, in Hana Beus, glas. Lucijan in Jernej sta udeleženca programa PUM-O, Hana pa je študentka saksofona na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, zraven tega pa tudi ljubiteljsko poje. Lucijanovo izvajanje, toplo in spontano, izraža njegovo ljubezen do glasbe in sanje, povezane z glasbeno kariero. Ob učenju kitare namerava končati tudi srednjo šolo. Jernej je na kajonu samouk, razen tega igra tudi ukulele. Pri tem ga ne ustavijo niti lažje težave s sluhom. Sicer pa ima še vrsto drugih interesov: umetnostno kovaštvo, rezbarjenje v lesu in usnju. Obiskuje tudi program za delo s CNC-stroji. Je zelo dejaven član skavtske organizacije. 

Člani tria so bili tako ubrani, da smo pomislili, da bi svoje muziciranje lahko nadaljevali v trajnejši zasedbi.

Prav z njihovim nastopom in dogodki ob nastajanju filma lahko pojasnimo glavne dejavnike uspešnosti programa PUM-O. Z načrtnim ustvarjanjem priložnosti, ki za mlade predstavljajo izziv, in ob pristni podpori notranjih in zunanjih mentorjev mladi razprejo krila in z ugodnim vetrom zajadrajo v nove učne pokrajine, ki se odpirajo pred njimi. Ko osvojijo tehniko letenja in okrepijo svoja krila, se zmorejo podati na življenjsko pot k drznejšim in zahtevnejšim ciljem, ki jih velika večina tudi doseže.

Vse evalvacije programa do sedaj so pokazale, da udeleženci osrednjo zahvalo za svoje dosežke izrekajo mentorjem PUM-O. S proslavo smo se želeli pokloniti tudi njihovemu delu. Petim mentoricam, ki od samega začetka še vedno dejavno sodelujejo pri programu, je ACS podelil posebno zahvalo za dolgoletno prizadevno in ustvarjalno delo v programu PUM-O. Zahvalo so prejele: Veronika Bezgovšek, vodja mentorske skupine PUM-O pri Zavodu Za vas živim Celje, Mihaela Flisar, mentorica v PUM-O LU Murska Sobota, mag. Damjana Kotnik, vodja mentorske skupine pri MOCIS Slovenj Gradec, Mojca Šolar Perko, nekdanja mentorica udeležencem, danes mentorica novim mentorjem PUM-O pri LU Radovljica, in Mateja Rozman Amon, nekdanja mentorica PUM, danes direktorica LU Radovljica, ki dejavno zagovarja interese in potrebe programa PUM-O. Čestitamo!

Natalija Žalec, MAEd(UK) (natalija.zalec@acs.si), ACS