International Review of education v svoji nedavni izdaji prinaša številne vsebine, zanimive tudi za slovenske strokovnjake v izobraževanju odraslih. Uvodnik z naslovom Viri upanja: k prevrednotenju izobraževanja napoveduje pet znanstvenih prispevkov in tri predstavitve knjig.

Članek treh avtoric kritično preučuje neskladje med kognitivno usmerjenostjo raziskave PIAAC in njenim poskusom upoštevati smiselne prakse pismenosti.

V prispevku z naslovom Trajnostno učenje in izobraževanje: učni načrt za prihodnost avtorja poudarjata, da izobraževanje za trajnostni razvoj ni učenje za pravilno ravnanje/o okolju, pač pa gre za nov, drugačen koncept trajnostnega izobraževanja.

Naslednji članek govori o pismenosti za samozadostnost v Tanzaniji. Problematiko je v preteklosti raziskoval Nyejere. Avtorji opozarjajo, da je tematika v luči globalnih razvojnih ciljev (SDGs) ponovno aktualna.

V tem času je zanimiva tudi predstavitev motivacije z igranjem, ki osvetljuje prilagajanje motivacijskih orodij v spletnih igrah za medsebojno ocenjevanje v MOOC. Avtor zagovarja njihovo uporabnost, medsebojno ocenjevanje pa vidi tudi kot rešitev težav z razporeditvijo finančnih virov, namenjenih učiteljem (tutorjem) in učečim se.

T. i. pospešeni programi učenja (Accelerated Learning Programmes) so v središču zanimanja avtorjev petega prispevka. Pri tem se opirata na iranske izkušnje. Program je bil za mlade zelo uspešen, z njegovo pomočjo so izboljšali temeljne spretnosti. Zato je aktualen tudi v času razvite IKT za migrante in vse druge prikrajšane.

V nadaljevanju so recenzirane tri knjige: A pedagogy to change the world Antonia Gramscija, World class: How to build a 21st-century school system Andreasa Schelcherja in Gender – diversity – intersectionality: (New) perspectives in adult education, ki sta jo uredili Martina Endepohls-Ulpe and Joanna Ostrouch-Kaminska.

Revija je v celoti objavljena na spletu, za pomoč pri dostopu do člankov pa pišite na knjiznica@acs.si.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS