V sredo, 18. oktobra, je bil v Pretorski palači v Kopru mednarodni posvet o umetni inteligenci, informacijski in medijski pismenosti. Organizatorji iz Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper so ga poimenovali Infoverzum. Predavatelji so z različnih zornih kotov in različnih področij ozaveščali strokovnjake in laike.

Avtorici prispevka sva dogodek aktivno sooblikovali s prispevkom Informacijska in medijska pismenost v vseživljenjskem učenju – Kje smo in kako naprej. Zastavili sva ga kot preplet teorije in prakse na področju pismenosti odraslih, kakor se z njima srečujemo vodje in organizatorji IO na LU Koper.

V prispevku sva orisali pojem pismenosti in vlogo LU pri razvoju te spretnosti odraslih. Osrednji del prispevka je bil posvečen značilnostim tistih, ki obiskujejo različne programe na naši LU, od središča za samostojno učenje, formalnih in neformalnih izobraževalnih programov do svetovanja za izobraževanje in karierni razvoj. Med različnimi ciljnimi skupinami prihaja do razlik v ravni pismenosti, zato delo z odraslimi od strokovnih delavcev terja individualni pristop.

Pismenost je kompetenca, ki se je učimo vse življenje. Omogoča nam uspešno in kakovostno bivanje v sodobni informacijsko-tehnološki družbi. Naše izkušnje kažejo, da smo odrasli vse bolj pismeni. A nihče ni tako dober, da ne bi mogel biti še boljši.

LU Koper si je kot dolgoročni cilj v svoji viziji zadala prepoznavati sodobne globalne izzive in se jim prilagajati. Ob tem sledimo evropskim in nacionalnim smernicam ter se vključujemo v projekte, s katerimi bomo financirali inovativne pristope k izobraževanju in usmerjanju različnih ciljnih skupin, predvsem ranljivejših.

Načrtujemo gradnjo kakovosti formalnega in neformalnega IO, razširitev ponudbe izobraževanja in povečanje števila udeležencev izobraževanj vseh starosti in iz vseh socialno-ekonomskih okolij s poudarkom na vključevanju učečih se iz ranljivih družbenih skupin. To bo nedvomno prispevalo tudi k dvigu ravni pismenosti pri marsikaterem učečem se. Na poti k zastavljenemu cilju bomo izhajali iz sedanjih dobrih praks.

Ksenija Zečević (ksenija.zecevic@lu-koper.si) in Nada Čupković (nada.cupkovic@lu-koper.si), LU Koper

Skip to content