Mednarodni svet za odprto izobraževanje in učenje na daljavo (ICDE) je izdal letno poročilo za leto 2019 (AnnualReport 2019).

Po pozdravnem nagovoru predsednice Sveta Belinde Tynan in razmisleku generalnega sekretarja Mortena Flata Paulsena na kratko z infografiko predstavljajo Svet, njegovo zgodovino in dejavnosti v letu 2019, s fotografijami obeležujejo glavne dogodke, potem pa nekaj več prostora namenjajo 28. svetovni konferenci ICDE in Vrhu o vseživljenjskem učenju, ki je bil v norveškem Lillehammerju. V nadaljevanju poročajo o objavi prenovljene spletne strani in aktivnejši vlogi na treh glavnih socialnih omrežjih ICDE (Facebook, Twitter in LinkedIn).

Pišejo tudi o nadaljevanju razprave med ICDE in strateško pomembnimi svetovnimi partnerji, s katerimi so v lanskem letu sklenili memorandume o ukrepanju (Memorandums of Action – MOA), projektu EPICA in članstvu v letu 2019.

2019 je bilo za nekatere naše vidne člane leto obletnic, uspešnih konferenc in sprememb v poslovanju in upravljanju ICDE. 

Morten Flate Paulsen, vršilec dolžnosti generalnega sekretarja

Na zadnjih nekaj straneh predstavljajo Torunn Gjelsvik, ki bo prevzela vlogo generalne sekretarke ICDE, dejavnosti upravljanja in financiranja v letu 2019, glavne partnerje ICDE in zaposlene v letu 2019.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS