Glasilo Vizije kohezije prinaša odgovore na vprašanje, kaj je novega na področju evropske kohezijske politike v Sloveniji. Predstavljeni so pravkar sprejeti nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, številni projekti, dobre zgodbe, aktualni razpisi, pa tudi najnovejše informacije o tem, za katere projekte so odobrili evropska sredstva. Več >>

V novem VKO novičniku spodbujajo k sodelovanju: obiskovalce spletnega mesta VKO točka vabijo k izpolnjevanju ankete in deljenju uporabniške izkušnje. Prosijo jih, naj zapišejo morebitne predloge izboljšav. Promovirajo spletno stran Euroguidance, kjer najdete nekatere primere izvajanja aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije po Evropi. Več >>

Aprilske e-novičke CMEPIUS se predstavljajo v novi podobi. Spodbujajo k prijavam na razpis Erasmus+, vabijo k prijavi prispevkov za znanstveno konferenco Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Učenje in poučevanje na daljavo – izkušnje, problemi, rešitve, perspektive. CMEPIUS jo organizira skupaj s Pedagoškim inštitutom in društvom SLODRE. V e-novičkah opozarjajo na prenovljeno platformo EPALE, ki je za obiskovalce prijaznejša. Več >>

CPI je sredi aprila na svoji spletni strani objavil Poročilo o pregledu stanja na področju spremljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi. V uvodu so pojasnjeni razlogi za spremljanje stanja na področju PSI, v nadaljevanju pa na kratko povzete bistvene značilnosti spremljanja zaposljivosti oziroma nahajanje absolventov PSI v šestih evropskih državah. Več >>

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS