LLLP je 19. in 20. junija v Bruslju organizirala svojo letno konferenco z naslovom Learning democracy, values and participation, ki so jo združili z redno skupščino. Na njej so člani platforme odobrili strateške dokumente, proračunske načrte in izvolili novo vodstvo.

Udeleženci so soglašali, da je bilo delo v preteklem obdobju opravljeno zelo kakovostno, razpravljali so o politikah in zagovorništvu ter se dotaknili še nekaterih drugih področij, kot so projekti, omrežja in komunikacija. Razpravljali so tudi o politični usmeritvi LLLP pred začetkom novega mandata Evropskega parlamenta in nove EK.

Med največjimi spremembami je sprejetje novega slovarja, ki bo v pomoč pri sistemizaciji dela platforme, vzpostavljanju sinergije med članicami in bo služila kot osnova za prihodnji razvoj. Pojasnjeni so sektorji, zastopani v LLLP.

Fundacija Learning For Well-Being Foundation je spremenila svoj status, postala je polnopravna članica, pridružilo pa se je združenje EMDR Europe.To je pomemben korak, ki ga je Platforma za vseživljenjsko učenje sprejela, da bi razširila svoje delovanje na področje duševnega zdravja in stalnega učenja na področju medicine. LLLP šteje zdaj skupaj 42 članov (28 polnopravnih in 14 pridruženih).

Člani skupščine so v upravni odbor izvolili Susano Pinto Oliveira (EAEA), Oonagh Aitken (Volonteurope), Jean-Marie Dujardin (EUCEN, ponovna izvolitev) in Arjo Krauchenberg (EPA). Gino Ebner bo na mestu predsednika v naslednjem obdobju zamenjal Luís Costa (EfVET).

Podrobnosti o dogodku lahko preberete na spletni strani LLLP.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog