EK je januarja sprožila pobudo novi evropski Bauhaus, katere cilj je na podlagi razprav oblikovati nove načine življenja na stičišču umetnosti, kulture, socialne vključenosti, znanosti in tehnologije. Pobuda je poziv k zasnovi in oblikovanju trajnostnega in vključujočega okolja, ki ga bomo zgradili z združenimi močmi in nas bo navdajalo z lepoto. Več>>

EK je v začetku marca predstavila ambiciozno strategijo Unija enakosti: strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030. Invalidom bo zagotovila, da bodo lahko polno sodelovali v družbi znotraj EU in zunaj nje. Čeprav je bil v zadnjih desetletjih dosežen napredek pri dostopu do zdravstvenega varstva, izobraževanja, zaposlitve, rekreacijskih dejavnosti in udeležbe v političnem življenju, se invalidi namreč še vedno soočajo s številnimi ovirami. Več >>

Poročilo UIL 2020 prikazuje, kako se je ta ustanova spoprijela z izzivi pandemije covida-19. Kljub nepredvidljivim okoliščinam je oblikovala inovativne in ustvarjalne načine za krepitev zagotavljanja možnosti VŽU za vse. Več >>

ICDE je v svojem letnem poročilu za leto 2020 povzel vrhunce minulega leta. Več >>

Delovati je začela nova večjezična digitalna platforma za konferenco o prihodnosti Evrope, ki je prva tovrstna odprta in vključujoča oblika posvetovalne demokracije. Njen namen je ljudem iz vseh evropskih družbenih okolij omogočiti izražanje svojih pričakovanj od Unije. S tem bodo lahko vplivali na prihodnje usmeritve in oblikovanje politik. Več >>

LLLP v zadnji izdaji novičnika napoveduje temo, ki se ji bodo posvečali v letu 2021. Z mnogimi dejavnostmi – posvetovanji, srečanji, strokovnimi dogodki, zagovorništvom ipd. – bodo osvetljevali spreminjajočo se naravo vrednotenja v izobraževanju in njegov vpliv na dobro počutje učečih se (The changing nature of evaluation in education and its impact on learners’ wellbeing). Več >>

Hiter razvoj digitalnih in drugih možnih tehnologij, ki so ključne za četrto industrijsko revolucijo, neposredno vpliva na način življenja in dela. Napovedi kažejo velik delež delavcev, ki potrebujejo dodatno izpopolnjevanje oziroma prekvalifikacijo. Zato je treba oblikovati politike aktivnih znanj. Cedefop je izdal zbirko priročnikov, ki prinašajo bogat mozaik običajnih in nastajajočih metod za prepoznavanje tehnoloških sprememb in njihovega vpliva na spretnosti. Več >>

Poročilo Teachers in Europe Carreers: Development and Well-being se osredotoča na učitelje v nižjem sekundarnem izobraževanju (ISCED 2). Prikazuje, kako lahko nacionalne politike in predpisi prispevajo h krepitvi učiteljskega poklica, in osvetljuje več ključnih vidikov življenja učiteljev, kot so delovni pogoji, karierni razvoj in dobro počutje. Več >>

Aprilski ALADIN online Alert, ki ga pripravlja UIL, opozarja na številne zanimive dokumente in publikacije. ICAE je pred kratkim izdal publikacijo o financiranju učenja in izobraževanja odraslih (ALE) s podnaslovom Pot naprej: kaj deluje, kako in zakaj. Več >>

Ob svetovnem dnevu knjige so v najnovejši številki Biltena UIL v središče postavili pomen knjig in knjižnic za VŽU po vsem svetu. V preteklem letu, ko se je večina ustanov v številnih državah zaradi zdravstvene krize zaprla in so bili ljudje prostorsko omejeni, so se knjige izkazale kot močno orodje za boj proti izolaciji, krepitev odnosov, širjenje obzorja ter spodbujanje ustvarjalnosti. V nekaterih državah se je število prebranih knjig podvojilo. Več >>

Združenje EAEA je izdalo svoj drugi letošnji novičnik. Na prvo mesto postavljajo najavo letošnje Generalne skupščine, ki bo 22. in 23. junija po spletu. Združena bo s sklepnim dogodkom projekta FutureLabAE. Več >>

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS