Datum: ponedeljek, 9. 9. 2019

Čas: 8.30-16.00

Lokacija: Klub Cankarjevega doma, Ljubljana

Na posvetu Bralnega društva Slovenije, ki bo potekal pod naslovom Katerega spola so knjižni molji? Kako, koliko in kaj berejo bralci – in kako, koliko in kaj bralke, se bodo ob mednarodnem dnevu pismenosti septembra 2019 zbrali strokovnjaki, ki bodo na branje in pismenost vseh starostnih skupin pogledali skozi zelo različne prizme.

Na posvetu se bomo pridružili široko zasnovani evropski kampanji Evropa bere, ki jo vodi konzorcij EURead. Prisluhnili bomo gostu iz nizozemske organizacije Stichting lezen in njegovim bogatim izkušnjam na področju širjenja bralne kulture med mladimi.

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog