Začetek: ponedeljek, 8. 2. 2021

Konec: četrtek, 30. 9. 2021

Lokacija: Združenje splošnih knjižnic

Natečaj Branju prijazna občina razpisuje Združenje splošnih knjižnic. V sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo želi s tem spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti. Občine se lahko za naziv potegujejo občina ali pridobljenega podaljšajo.