Začetek: torek, 10. 10. 2023
Konec: četrtek, 12. 10. 2023
Celodnevni dogodek
Lokacija: na spletu

V navezavi na Evropsko leto spretnosti bo konferenca ponudila priložnost za razmislek o tematskih poudarkih letošnjega leta, ki poudarjajo potencial učenja in izobraževanja odraslih za sodelovanje državljanov v družbi in demokratičnem življenju, opolnomočenje  za uspešno spoprijemanje s spremembami na trgu dela in vključevanje vseh v proces učenja.

Dogodek bodo zaznamovali izmenjava izkušenj, sodelovanje, panelni govorci na visoki ravni, tematske panelne razprave in privlačne delavnice.