Začetek: četrtek, 7. 11. 2019

Konec: sobota, 9. 11. 2019

Lokacija: Coimbra, Portugalska

Konferenca se bo z okroglimi mizami, plenarnimi zasedanji in predstavitvami plakatov dotaknila vplivov  neoliberalizma in trženja na učeče se odrasle, njihove učitelje in ustanove ter strategije in politike za preseganje tega v različnih učnih okoliščinah. Izobraževanje odraslih bo uporabljeno kot prostor za gradnjo bolj humanistične izobrazbe, ki bo prispevala k socialni pravičnosti, vprašanj dostopa, razvoja učne kariere in identitete, vprašanj neenakosti (razred, spol, narodnost, invalidnost in starost) in presečišče teh metodoloških pristopov.