Začetek: četrtek, 7. 11. 2019

Konec: sobota, 9. 11. 2019

Lokacija: Coimbra, Portugalska

Konferenca se bo z okroglimi mizami, plenarnimi zasedanji in predstavitvami plakatov dotaknila vplivov  neoliberalizma in trženja na učeče se odrasle, njihove učitelje in ustanove ter strategije in politike za preseganje tega v različnih učnih okoliščinah. Izobraževanje odraslih bo uporabljeno kot prostor za gradnjo bolj humanistične izobrazbe, ki bo prispevala k socialni pravičnosti, vprašanj dostopa, razvoja učne kariere in identitete, vprašanj neenakosti (razred, spol, narodnost, invalidnost in starost) in presečišče teh metodoloških pristopov.

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog