V okviru letošnjega razpisa programa Erasmus+ smo na CMEPIUS tudi tokrat prejeli veliko dobrih projektnih predlogov.

Rok za oddajo projektnih predlogov v okviru KA1 se je iztekel 12. februarja 2019. Nacionalna agencija je za področje IO prejela 23 predlogov, ki so bili v nadaljevanju ocenjeni s strani neodvisnih zunanjih ocenjevalcev. V prvem delovnem tednu maja so bili s sklepom objavljeni tudi rezultati razpisa. Razdeljenih je bilo 202.184,00 EUR, odobrenih pa 18 projektov, v okviru katerih je predvidenih 134 mobilnosti v tujino. Podrobnejše informacije o rezultatih razpisa so dostopne na tej povezavi.
Vsem odobrenim projektom v okviru KA1 želimo uspešno izvedbo zastavljenih aktivnosti!

Tudi rok za oddajo predlogov akcije KA2 je bil zaradi tehničnih težav na strani EK prestavljen. Iztekel se je 26. marca. Prejeli smo 20 vlog, kar je enako število kot pretekla leta. Vsebine predlogov so zelo raznolike, trenutno pa poteka njihovo ocenjevanje. Za aktivnosti KA2 za IO je namenjenih kar 1,2 milijona sredstev, kar je največ doslej. Večkrat rečemo, da čas vse prehitro beži, zato potrpite še malo … Rezultati tega roka bodo znani še pred pričetkom poletnih počitnic.

Ana Stanovnik Perčič (ana.stanovnik-percic@cmepius.si) in Maruša Bajt (marusa.bajt@cmepius.si), CMEPIUS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog