Na EPALE v marcu, aprilu in maju 2019 posebno pozornost posvečamo državljanski vzgoji. Izpostavljamo načine, kako lahko izobraževanje odraslih pripomore k aktivnejšemu državljanstvu.

Kako razvita državljanska kompetenca koristi posamezniku, je vprašanje, na katero v spletnem dnevniku odgovarja Vera Mlinar, sodelavka ACS. V prispevku med drugim poudarja, da je »v času globalizacije, hitrih tehnoloških sprememb in migracij vedno pomembneje, da posameznik v širši družbeni skupnosti sodeluje in se demokratično odloča.«

Tudi v vaši organizaciji z aktivnostmi in projekti spodbujate državljansko zavest in pripomorete k dvigu državljanskih kompetenc? Veseli bomo vašega tematskega prispevka!

Maruša Bajt (marusa.bajt@cmepius.si), CMEPIUS