Na EPALE v marcu, aprilu in maju 2019 posebno pozornost posvečamo državljanski vzgoji. Izpostavljamo načine, kako lahko izobraževanje odraslih pripomore k aktivnejšemu državljanstvu.

Kako razvita državljanska kompetenca koristi posamezniku, je vprašanje, na katero v spletnem dnevniku odgovarja Vera Mlinar, sodelavka ACS. V prispevku med drugim poudarja, da je »v času globalizacije, hitrih tehnoloških sprememb in migracij vedno pomembneje, da posameznik v širši družbeni skupnosti sodeluje in se demokratično odloča.«

Tudi v vaši organizaciji z aktivnostmi in projekti spodbujate državljansko zavest in pripomorete k dvigu državljanskih kompetenc? Veseli bomo vašega tematskega prispevka!

Maruša Bajt (marusa.bajt@cmepius.si), CMEPIUS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog