Na ACS izvajamo celo vrsto izobraževalnih programov za posameznike, skupine, organizacije in podjetja. Zavedamo se, da učitelji ob svojem pedagoško-andragoškem delu pogosto pozabimo nase – na svoj karierni razvoj in osebnostno rast. Oboje pripomore k ohranjanju in poglabljanju pedagoškega erosa.

Zato smo pripravili izobraževalni program o razvijanju poklicne identitete izobraževalca odraslih. Izvaja ga naša zunanja sodelavka Sandra Bohinec Gorjak, univ. dipl. komunikologinja.

Samorefleksija in motivacija

Izobraževalec odraslih naj bi bil najprej zmožen sprejemati sebe. Samorefleksija je tisti »notranji kompas«, s pomočjo katerega zaznamo, kaj je za nas pomembno. V izobraževalnem procesu ima nevidno moč, saj lahko spreminja neznanje v znanje, nezaupanje v zaupanje, negotovost v samostojnost, pasivnost v prevzemanje pobud, izobraževalca odraslih pa opremi s kompetenco oblikovanja lastne poklicne identitete in poklicne identitete tistih, ki jih v učnem procesu vodi.

Notranja motivacija je kot izhodiščni pojem pri obravnavi gradnje poklicne identitete ključnega pomena. Ko izobraževalec odraslih s pomočjo motivacijskih vzvodov gradi poklicno identiteto, z lastnim delovanjem prispeva k uresničevanju poklicnega in življenjskega poslanstva. Delovanje v skladu z notranjim občutkom in sledenje svojemu poslanstvu mu zagotavlja osebnostno rast oziroma t. i. poklicno samouresničitev ter povečuje občutek zadovoljstva.

Kaj pridobite?

Podrobno si ogledate proces nastajanja in razvijanja poklicne identitete izobraževalca odraslih. Seznanite se s potmi, ki tlakujejo, ohranjajo in stopnjujejo poklicno zadovoljstvo. S pomočjo samorefleksije, lastnih izkušenj in vrednot se vprašate o lastnih stališčih, izkušnjah in vrednotenju tega pojma.

Poklicna identiteta močno vpliva na posameznika in družbo. Izobraževalci odraslih lahko skozi paleto lastnih življenjskih in poklicnih odločitev oblikujemo temelj, na katerem zgradimo in razvijamo svojo poslovno osebnost. Program ponuja tudi nabor učinkovitih metod in tehnik, s pomočjo katerih lahko življenjsko spretnost, kot je razvijanje poklicne identitete, nadgrajujemo.

Glavne teme:

  • temeljne opredelitve vloge izobraževalca odraslih skozi prizmo poklicne identitete,
  • pomen miselne naravnanosti pri oblikovanju realnosti,
  • modrost in intuicija: kako sta povezani,
  • kako ravnamo s »težavnimi dogodki« na poti gradnje poklicne identitete,
  • tehnika petih korakov razvijanja »velike vizije«,
  • izobraževalec odraslih kot voditelj sebe in drugih (model LEADERS, Deepak Chopra).

Izobraževanje priredimo (tudi) za zaključeno skupino. Pišite nam in se dogovorite za termin.

Mag. Zdenka Birman Forjanič (zdenka.birman.forjanic@acs.si), ACS