Izkoristite priložnost za nasvet o izobraževanju med 17. Dnevi svetovanja za znanje, ki bodo letos po vsej Sloveniji potekali med 22. in 24. septembrom.

Z uvedbo svetovalne dejavnosti v IO, ki se s 1. 1. 2021 izvaja kot javna služba, smo se na aprilskem Srečanju svetovalcev svetovalne dejavnosti pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja ter pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti na podlagi glasovanja odločili za preimenovanje Dnevov svetovalnih središč v Dneve svetovanja za znanje.

Središča ISIO in SSU bodo pripravila dogodke z vseh treh področij svetovalne dejavnosti v IO:

  • svetovanje pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja;
  • svetovanje pri ugotavljanju in dokumentiranju;
  • svetovanje pri samostojnem učenju.

Vsebine dogodkov bodo:

  • informiranje in promocija možnosti vpisa odraslih v formalne in neformalne izobraževalne programe ter druge oblike izobraževanja – aktivno sodelovanje partnerjev;
  • promocija možnosti svetovalne podpore v središčih ISIO in SSU pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja, pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti ter samostojnem učenju;
  • promocija možnosti sofinanciranja izobraževanja in usposabljanja.

Z dogodki v teh treh dneh želimo povečati prepoznavnost središč ISIO in SSU v lokalnem okolju in odraslim predstaviti možnosti svetovanja in podpore, ki jih središča ponujajo pri iskanju novih poti do znanja.

V času Dnevov bodo vsa središča izpeljala različne predstavitve in promocijske stojnice na javnih mestih (mestnih trgih, ulicah, sejmih, trgovskih centrih, knjižnicah, muzejih ipd.), kjer so informacije dosegljive čim več odraslim. Pripravila bodo dneve odprtih vrat, delavnice in predavanja.

V četrtek, 23. 9., bo potekal Dan za znanje, ki je namenjen svetovanju za znanje zaposlenih. Pripravljamo ga v okviru sodelovanja regijskih mrež v projektu ZSSS Za krepitev socialnega dialoga – sodelovanje središč ISIO in območnih enot ZSSS.

Dnevi bodo že drugo leto zaporedoma obogatili TVU v obliki skupne akcije TVU. Konec septembra se bo pet središč ISIO in SSU predstavilo na 20. F3ŽO v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Leto 2021 je posebno slovesno za pet središč ISIO, ki praznujejo 20-letnico svojega delovanja. Svoja vrata so središča Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Žalec in Koper odprla leta 2001.

Spremljate spletno stran ISIO, kjer bodo novice sproti objavljene, sredi septembra pa bo na voljo seznam vseh dogodkov, ki jih središča ISIO in SSU v Dnevih pripravljajo za odrasle.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS