Za nami so letošnji, že Štirinajsti dnevi slovenskih svetovalnih središč, ki so potekali med 26. in 28. septembrom. Z veseljem strnjujem nekaj vtisov, saj lahko govorimo o zelo uspešnem promocijskem dogodku vseh 17 središč ISIO.

Vsa središča ISIO so z različnimi dogodki in dejavnostmi promovirala učenje in izobraževanje odraslih. Več kot 140 so jih organizirali, nekateri so se zvrstili še pred uradnim datumom, nekateri tudi po uradnem zaključku, nekaj dogodkov pa je bilo večdnevnih ali večtedenskih.

Rdeča nit vsega dogajanja je bila predstavitev svetovalne dejavnosti za odrasle ter možnosti izobraževanja in učenja odraslih. Z različnimi animacijskimi in promocijskimi aktivnostmi, brezplačnimi delavnicami in predstavitvami so svetovalci na različnih krajih odraslim poskušali približati izobraževanje in učenje ter jim pokazati pozitivne plati vseživljenjskega izobraževanja. Nekatera središča so organizirala tudi strokovne dogodke na različne teme svetovanja zaposlenim. Tudi tistim, ki sami sicer ne razmišljajo o teh možnostih. Tudi letos so nam različna nakupovalna središča omogočila brezplačno gostovanje v njihovih nakupovalnih centrih. Ob tej priložnosti se Mercatorju, Qlandii, Sparu, BTC Murska Sobota, Tušu ter City centru Celje še enkrat zahvaljujemo za gostoljubje. Pet središč (Gorenjska, Ljubljanske urbane regije, Novo mesto, Zasavje in Žalec) pa so s svetovalnim kotičkom gostovala tudi na F3ŽO.

V letošnjem letu 15-letnico delovanja praznuje Središče ISIO Nova Gorica. Strokovni dogodek ob začetku praznovanja so namenili delodajalcem. Predstavili so jim možnosti brezplačnega svetovanja in izobraževanja.

Tudi letos smo izdali skupni časopis Info-ISIO 2018–2019, v katerem bralci najdejo uporabne prispevke in namige o izobraževanju: o možnostih vključitve v formalne in neformalne izobraževalne programe in usposabljanja, svetovalni podpori, ki jo nudijo središča ISIO, možnostih vrednotenja že pridobljenega znanja, možnostih neformalnega učenja in izobraževanja za različne skupine odraslih ter možnostih sofinanciranja izobraževanja. Osrednji del časopisa je namenjen predstavitvi svetovalne dejavnosti za zaposlene, ki jo središča ISIO skupaj s partnerji izvajajo po celotni Sloveniji.

Letošnje dneve je zaznamovala tudi intenzivna promocijska aktivnost vseh organizacij, ki sodelujejo v središčih ISIO. Še posebej se je to odražalo na družbenih omrežjih, kar je prineslo večjo informiranost odraslih. Dnevi so bili predstavljeni tudi v nacionalnih medijih, največ objav pa je bilo tako kot vsako leto na regionalni ravni.

Središča poročajo o zelo dobrem obisku in odzivih obiskovalcev. S takšnimi skupnimi dogodki povečujemo tako prepoznavnost središč ISIO v lokalnih okoljih kot možnosti, ki jih odraslim ponujajo, hkrati pa promoviramo možnosti izobraževanja in učenja, namenjenega različnim skupinam odraslih. Odrasle pa smo gotovo spodbudili k premisleku o možnostih izobraževanja in učenja ter o koristih, ki jim jih to prinaša.

Mag. Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si), ACS

Skip to content