CIK Trebnje je vodilni partner projekta DigiStorID, ki ga sofinancira EU iz programa Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva. Projekt traja od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020, v njem pa sodeluje šest partnerjev iz šestih držav (Slovenije, Danske, Finske, Italije, Islandije in Litve). Glavni namen projekta je razviti inovativen učni pristop – digitalno pripovedovanje osebnih zgodb, posebej prilagojeno značilnostim učečih se. Ciljna skupina našega projekta so osebe z motnjami v duševnem razvoju. Digitalno pripovedovanje zgodb je enostaven in ustvarjalen proces, v katerem osebe, ki imajo malo ali nimajo nič izkušenj z delom na računalniku, usvojijo osnovne veščine (pismenost, digitalne spretnosti, socialne veščine) in se naučijo v kratkem filmu povedati svojo osebno zgodbo. Pri tem lahko uporabijo slike, zvok, tekst ali kateri koli drug material, ki obstaja v elektronski obliki. Posameznik se s pomočjo te metode opolnomoči, gre skozi proces samorefleksije, povečata se njegova samozaupanje in samozavest. To ga lahko spodbudi k dejavnemu sodelovanju v družbi in tako poveča njegovo socialno vključenost.

V prvi fazi projekta smo vsi partnerji intervjuvali strokovnjake, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Želeli smo preučiti njihove poglede in izkušnje glede potreb, interesov, motivacije, osnovnih spretnosti, zmožnosti in ovir, ki jih imajo ti posamezniki. Hkrati je bil cilj preučiti potrebe strokovnjakov in izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, da bi lahko prilagodili metodologijo digitalnega pripovedovanja zgodb. Na podlagi pridobljenih podatkov smo pripravili in implementirali 5-dnevni program usposabljanja digitalnega pripovedovanja zgodb, ki ga bomo še razvijali. Konec septembra sta se po dva strokovnjaka iz vsake partnerske organizacije udeležila prve izvedbe na Danskem. Navzoči so se naučili uporabljati metodo pri delu s svojimi strankami. Nastali so raznoliki filmi, osebne zgodbe. Sledile bodo delavnice z mednarodno udeležbo v Italiji, Litvi in Sloveniji, na katerega bodo povabljene osebe z motnjami v duševnem razvoju. Projekt je podrobneje pojasnjen na spletni strani digistorid.eu.

Kristina Jerič (kristina.jeric@ciktrebnje.si), CIK Trebnje