Digitalna pismenost je ena temeljnih kompetenc v okviru ključnih kompetenc, kot so razumljene v Evropi. Ožji tim strokovnjakov ACS, ki se ukvarja s pismenostjo in posledično tudi s kompetencami, je v preteklosti oblikoval in opravil akcijsko raziskovanje, da bi oblikoval opisnike za to temeljno zmožnost.

Kaj pravzaprav vsebuje pojem digitalna pismenost?

Da bi poglobljeno razumeli ta pojem, smo upoštevali tako številne strokovne raziskave kot vključili zunanje strokovnjake, zelo izkušene praktike.

Z začetnega nabora 97 splošnih in konkretnih opisnikov je nastal ožji izbor, ki je predstavljen v posebni publikaciji. Ugotovili smo, da ima digitalna kompetenca – kot tudi druge ključne kompetence – na eni strani jedrne opisnike, ki jasno izražajo samo srž kompetence, na drugi pa robne opisnike, ki so podobni ali celo enaki opisnikom katere druge kompetence. Digitalno pismen posameznik pozna in uporablja digitalne aparature in pripomočke, kot so na primer računalniki, pametni telefoni in spletna orodja, jih zna med seboj povezovati in posodabljati, in sicer za svoje osebne potrebe, hkrati pa je dovolj vešč, da s tem znanjem in veščinami lahko brez težav opravlja svoje delo. S pomočjo digitalne tehnologije išče in upravlja najrazličnejše informacije, na več načinov komunicira in izvaja različna opravila. Obvladuje različne mobilne in računalniške aplikacije. Zna izbrati pravo pot za dosego cilja ter loči med resničnim in virtualnim. Razume zakonitosti digitalnega socialnega okolja in se znajde v njem. Pa še čisto konkretno: Digitalna pismenost v vsakodnevnem življenju pomeni, da posameznik na primer zna svojemu otroku namestiti ustrezno igrico na tablici, lepe posnetke s potovanja deliti s svojimi prijatelji, samostojno nakupovati v spletni trgovini ipd.

Tako lahko odraslim, ki nimajo dovolj razvite pismenosti, pomagamo, da na tem področju napredujejo. Postali bodo samozavestnejši in kritični uporabniki IKT.

Dr. Petra Javrh (petra.javrh@acs.si), ACS